Ako zvládnuť emócie v práci

  • Cena kurzu
    300€
  • Najbližší termín
    19. 04. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Ako zvládnuť emócie v práci

Ciele

Cieľom tréningu je vysvetliť proces využívania tela a mysle pri práci s emóciami v pracovnom prostredí. Spoznáme základné možnosti práce s telom a iracionálnymi presvedčeniami, stratégie zvládania konfliktných situácií a teórie pomáhajúce nám rozvíjať vnímanie seba v kontexte trhu práce. Vďaka pohybu a práce s mentálnymi procesmi objavíte vlastné hranice a možnosti ich prekonania. 

Účastníci

Webinár je určený všetkým zamestnancom Národnej banky Slovenska, komerčných bánk ako aj ostatných finančných a nefinančných inštitúcií, a pre každého, koho téma  webinára zaujíma.  Maximálny počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

►     Emócie v živote človeka.

►     Telo a myseľ = jeden celok.

►     Pohyb ako indikátor emócií a potrieb človeka.

►     Iracionálne presvedčenia a stratégie zvládania konfliktných situácií.

►     Hodnotenie a rozvoj zvládania emócií pomocou vnímania signálov tela.

►     Telo ako spôsob prejavu človeka v emočne náročnej situácii.

Lektori

Ivana Tomanová Čergeťová pracuje ako kouč a poradenský psychológ v jednej osobe. Snaží sa inšpirovať ľudí v nachádzaní vlastných snov a napĺňaní vlastných potrieb. Vyštudovala magisterské a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce. Rigoróznu skúšku absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore Psychológia. Rovnako absolvovala nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) na Paneurópskej vysokej škole. Priebežne sa vzdeláva v oblastiach  - vzdelávanie dospelých, kariérne poradenstvo, mentálny koučing, pohybová a procesorientovaná terapiu a terapia zameraná na telo, diagnostika pohybových vývinových vzorov, projektové a procesné riadenie, hipoterapia, Montessori pedagogika a liečebná pedagogika, mentoring, a oblasť športu a kondičného trénerstva. Niekoľko rokov pôsobila ako konzultant v oblasti riadenia ľudských zdrojov a ako manažér v oblasti starostlivosti o zákazníkov a zákaznícke služby.V roku 2016 sa vrátila k aktívnej poradenskej činnosti a začala opäť profesionálne koučovať a mentorovať ľudí, ktorí chcú zmeniť vlastný život. Okrem toho aktívne publikujem vedecké štúdie v odborných časopisoch.

Dĺžka trvania

1 deň v čase od 9.00 do 15.00 hod. online cez MS Teams 

Aktuálne termíny

19. 04. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 -15.00 hod online cez MS Teams 

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

2509

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.