Ako využívať emocionálnu inteligenciu v praxi?

Ako využívať emocionálnu inteligenciu v praxi?

Ciele

Cieľom seminára je okrem definície pojmov, naučiť účastníkov,  v čom spočíva podstata  a význam emocionálnej inteligencie, ako využívať kreativitu a intuíciu v praxi, ako riadiť a zvládať konflikty s pomocou využitia Emocionálnej inteligencie.    

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne postavení pred otázku, ako využívať emocionálnu inteligenciu pri  riešení  konfliktných a stresových situácií v praxi, využívať efektívne metódy a techniky a profesionálne pristupovať  ku spolupracovníkom.      

Obsah seminára

Emocionálna inteligencia

 • Definícia, význam pre prax a život človeka.
 • Aké mám EQ? (práca s dotazníkom)
 • Ako zaobchádzame s vlastnými pocitmi a s pocitmi iných?
 • Porozumenie pocitom druhých - inteligentná cesta k prevencii konfliktov.
 • Intuícia a jej využitie v praxi.

 

Emocionálna inteligencia - využitie v praxi

 • Ako využívame svoju empatiu?
 • Čo robiť s intuíciou a ako ju správne využívať?
 • Ako zvyšovať svoje EQ? (nácvik a ukážky metód)

 

Tréningové metódy:           

 • teoretické uvedenie jednotlivých tém,
 • praktické cvičenia,
 • riešenie problémov,
 • dotazníkové metódy,
 • práca v skupine a diskusia,
 • praktický nácvik techník.

Lektori

medzinárodne certifikovaná trénerka, konzultantka a hodnotiteľka

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751