Ako skončiť s prokrastináciou?

Ako skončiť s prokrastináciou?

Ciele

Informovať účastníkov o praktických metódach a nástrojoch v boji s nepriateľom dnešnej doby – prokrastináciou. Metódy sú založené na najnovších vedeckých štúdiách a sú ľahko uplatniteľné v praxi. Na základe ich osvojenia sa účastníci naučia ako dlhodobo robiť dvakrát viac práce bez toho, aby boli večer unavenejší. Účastníci sa dozvedia, prečo tradičné metódy plánovania vždy nefungujú a zoznámia sa s efektívnou alternatívou TODO listom. Naučia sa, ako správne obnovovať vlastný mentálny zdroj a tak stihnúť spraviť počas dňa viac, správne si určovať priority a zotrvať dlhodobo spokojný vďaka stavu prúdenia tzv. flow state. 

Účastníci

Seminár je určený všetkým pracovníkom finančného sektora, ktorí sú zavalení množstvom úloh. Mnohí majú problém s prioritami a stále častejšie veci odkladajú. Nevedia sa poslúchnuť, ale  majú pocit, že ich potenciál nie je plne využitý v práci.

Obsah seminára

 • ŸEfektivita I
  • stavba ľudského mozgu a jeho fungovanie
  • schopnosť sebaregulácie
  • tréning práce s vôľou
  • obnovovanie a regenerácia kognitívneho zdroja a jeho vplyv na našu efektivitu
 • ŸEfektivita II
  • pozitívne pracovné návyky
  • odstránenie zlozvykov
  • everyday challenge
  • metóda kaizen
  • metóda buzer-lístku
  • mikronávyk hrdinstva
  • dopamín a jeho vplyv na našu efektivitu
 • ŸProduktivita I
  • hodnota času
  • rozhodovacia paralýza a jej znižovanie
  • emočná averzia z prekážok vs. racionálne chcenie
  • znižovanie emočnej averzie
  • teória jednoduchosti do praxe
 • Produktivita II
  • time–management
  • efektívne plánovanie
  • zvyšovanie sústredenia
  • systém TODO
  • systém TODO All in one
  • tvorba akčného plánu

Seminár má interaktívny charakter a jeho súčasťou je individuálna práca účastníkov.

Lektori

skúsený odborník na danú problematiku

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751