Ako komunikovať na sociálnych sieťach

Ako komunikovať na sociálnych sieťach

Ciele

Sociálne siete sú užitočný nástroj na komunikáciu, no nie je to nástroj univerzálny. Seminár predstaví kompletné možnosti sociálnych sietí na Slovensku, a upriami sa aj na ich „nadužívanie“. Účastník dostane po absolvovaní seminára jasný prehľad o tom, kedy sociálne siete využiť a kedy je to mrhanie času. 

Účastníci

Seminár je určený pre marketingových a PR manažérov všetkých stupňov (senior, junior), rovnako aj pre produktových manažérov a ich podriadených, ktorí pravidelne publikujú informácie o produktoch inštitúcie a radi by sa naučili, ako ich efektívne odkomunikovať aj na webe. ako aj všetkých, ktorým daná problematika môže pomôcť pri svojej práci. 

Obsah seminára

 • Bankový marketing v dobe sociálnych médií
 • Prehľad komunikačných možností na sociálnych sieťach
  • 20 rôznych komunikačných prostriedkov, ako ich využiť, koľko stoja
  • ako využívajú internetovú komunikáciu finančné inštitúcie vo svete
 • Ako tvoriť obsah pre sociálne siete
  • pravidlá tvorby obsahu (statusy, eventy, súťaže)
  • ako písať texty pre sociálne siete, blogy, e-mailové newslettery
  • pravidlá na sociálnych sieťach
  • novinky z danej oblasti
 • Diskusia, riešenie konkrétnych komunikačných problémov zúčastnených spoločností

Lektori

marketingový konzultant, skúsený odborník v oblasti komunikácie 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719