Ako inteligentne riadiť konflikt

Ako inteligentne riadiť konflikt

Ciele

Cieľom seminára je okrem definície pojmov naučiť účastníkov, v čom spočíva podstata a význam konfliktov (osobných, pracovných,  generačných, v rámci tímu....),  identifikovať signály konfliktu a vyhnúť sa správaniu,  ktoré  vedie  ku  deštruktívnemu  priebehu konfliktov a ukázať, aké sú možnosti a nástroje riešenia, riadenia a zvládania  konfliktov. 

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne postavení pred úlohu, ako inteligentne riadiť konflikt a riešiť problémy v praxi, využívať efektívne metódy a techniky a profesionálne pristupovať k spolupracovníkom. Úvodný tréning je vhodný pre zamestnancov, ktorí ešte neabsolvovali podobný tréning s lektorkou p. MUDr. Bzdúchovou. Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Obsah seminára

Ako vznikajú konflikty?

            *  vznik, priebeh a vnútorná dynamika konfliktov

            *  psychologické a fyziologické aspekty

Systematická analýza konfliktov

            *  typy konfliktov a ich príčiny 

                        -  vnútorné konflikty

                        -  medziľudské konflikt

                        -  súvislosť medzi vnútornými a medziľudskými konfliktami (príklady, cvičenia)

            *  vývoj osobnosti a postojov vo vzťahu k hodnotám    a autoritám (dotazník, využitie v praxi)

Zložky konfliktu

            *  vnímanie

            *  fantázia a realita

            *  pocity a vzorce správania

            *  zablokované myslenie a chyby vnímania situácie počas konfliktu         

Možnosti zvládania konfliktov

            *  stratégie zvládnutia konfliktu

            *  potlačenie konfliktu -  popretie, únik

            *  neriešený konflikt a jeho možné následky

            *  agresivita v konflikte (auto- a heteroagresivita)

            *  pomocné techniky - so sprostredkovateľom (mediácia, moderácia, abreakcia, sublimácia)

Riešenie konfliktov

            *  stratégia  výhra/výhra

            *  fázy kooperatívneho riešenia konfliktov

            *  ako predchádzať konfliktom (v živote, v práci, v tíme)?

            *  firemná kultúra, otvorená komunikácia a riešenie konfliktov

            *  aký je môj štýl riešenia konfliktov? (dotazník a jeho využitie v praxi)     

Typické konflikty v organizácii

            *  spolupracovník - spolupracovník

            *  vedúci - spolupracovník, tím - spolupracovník

            *  tím - tím , oddelenie - oddelenie...  (príklady, odporučené a vyskúšané efektívne riešenia)

Ako zlepšiť vlastný štýl zvládania konfliktov?

            * praktické rady, tipy

            * praktické cvičenia

Lektori

odborníčka z praxe

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751