Aká je kondícia Vášho mozgu?

  • Cena kurzu
    180€
  • Najbližší termín
    19. 10. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Aká je kondícia Vášho mozgu?

Ciele

Cieľom workshopu je predstaviť účastníkom, ako dosiahnuť zlepšenie kondície mozgu.

Zmerať kľúčové kognitívne schopnosti (výsledky sú dôverné).

Predstaviť aktivity, vedúce k zlepšeniu kondície mozgu. 

Účastníci

Pracovníci, ktorí sa zaujímajú o kondíciu svojho mozgu a potrebujú ho mať v dobrej kondícii.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 15.

Obsah seminára

WORKSHOP - Spoločná časť

Prečo je dobré poznať kondíciu svojho mozgu. Čo ovplyvňuje dobrú prácu mozgu. Aká je odolnosť mozgu a prečo je dôležitá.

Na meranie používame osvedčenú metodiku, vďaka ktorej spoznáte svoje silné a oslabené schopnosti. Merané sú schopnosti mozgu, dôležité pre pracovný a osobný život - koncentrácia, rýchlosť spracovania informácií, flexibilita, pamäť, presnosť a odolnosť.

 

VÝSLEDKY – zaslané mailom

Vyhodnotenie merania a odporúčania trénera, ako zlepšovať schopnosti Vášho mozgu.

Lektori

Ing. Juraj Mokoš,tréner znalostných pracovníkov, s 10 ročnou praxou v odbore. Zameriava sa na zlepšovanie mentálnej kondície.

Ing. Mária Mokošová,certifikovaná trénerka pamäti v Českej spoločnosti pre tréning pamäti a mozgový jogging, špecializuje sa na zlepšovanie pamäti.

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

19. 10. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Registrácia: 8.45 -9.00 hod.

Rozsah:      9.00 -12.00 hod.

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1713

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.