Životné poistenie - workshop

 • Cena kurzu
  107.76€
 • Najbližší termín
  12. 06. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Životné poistenie - workshop

Ciele

Naučiť účastníka samostatne sa orientovať v poistných podmienkach produktu životného poistenia. Absolvent je schopný vyčítať z poistných podmienok dostatočné argumenty k príprave prezentácie pre klienta, vie promptne odpovedať na otázky technického charakteru týkajúce sa existujúcej, či ponúkanej poistnej zmluvy životného poistenia. Vie vyhodnotiť klady a zápory produktu na základe špecifických kritérií porovnávania produktov.

Absolvent získa certifikát o absolvovaní workshopu životného poistenia.

Účastníci

 • Ÿ  podriadení finanční agenti
 • Ÿ  samostatní finanční agenti a finanční poradcovia,
 • Ÿ  konatelia finančných spoločností
 • Ÿ  zamestnanci, lízingových spoločností, nebankových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú poistné obchody

Obsah seminára

1. časť - Úvod do poistenia

 • úvod;
 • hierarchia poistných zmlúv;
 • Občiansky zákonník, Hlava XV.;
 • zákonné lehoty súvisiace so vznikom a zánikom poistných zmlúv.
 • typy poistenia a ich charakteristiky;
 • poplatky súvisiace s existenciou poistnej zmluvy;

2. časť - Životné poistenie

 • poistiteľné riziká- definícia každého z vybraných rizík;
 • kritéria porovnávania rizík pri analýze zmlúv z pohľadu rozsahu krytia a výluk uvedených v podmienkach produktov;
 • diskusia, otázky.

Lektori

Ing. Eva Stoklásová, od roku 2010 pôsobí ako odborná konzultantka a lektor pre finančno- sprostredkovateľské spoločnosti pre oblasť životného a neživotného poistenia. Popri tejto činnosti sa dlhodobo zaoberá prípravami analýz poistenia pre rôzne subjekty trhu poistenia.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

12. 06. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

89.8 € bez DPH
107.76 € s DPH

Variabilný symbol

1486

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.