Rýchlokurz - Nastavovanie poistných súm

Rýchlokurz - Nastavovanie poistných súm

Ciele

Naučiť účastníka vhodne nastaviť poistné sumy jednotlivých rizík. Kurz dáva poslucháčom zároveň do rúk argumenty, ktoré je možné aplikovať počas obchodných stretnutí. Rovnako obsah zaručuje aj detailné odôvodnenie a logiku nastavenia poistných súm, či prácu s námietkami, s ktorými sa v dennej práci s klientom sprostredkovateľ stretáva.

Účastníci

Na podujatí sú vítaní podriadení finanční agenti, samostatní finanční agenti a finanční poradcovia.

Obsah seminára

► Riziká a nastavenie poistných súm pre klienta jednotlivca.

► Riziká a nastavenie poistných súm pre dieťa.

► Nastavenie poistných súm pre dvojicu, manželský pár, rodinu.

► Dôvody a logika nastavenia poistných súm + argumenty pre obchodné stretnutie.

► Diskusia a príklady z praxe.

Lektori

Eva Stoklasová riaditeľka SLOVENSKEJ AKADÉMIE POISŤOVNÍCTVA s.r.o., Poisťovníctvu sa venuje od r. 2004, pričom ako aktívny poistný analytik a lektor vystupuje 13. rok. Je autorkou jedinečného konceptu vzdelávania určeného pre obchodníkov a sprostredkovateľov v oblasti poistenia. Od roku 2010 pôsobí ako odborná konzultantka a lektor pre finančno – sprostredkovateľské spoločnosti pre oblasť životného a neživotného poistenia. Popri tejto činnosti sa dlhodobo zaoberá prípravami analýz poistenia pre rôzne subjekty trhu. Pôsobila ako správca portálu pre dojednávanie online neživotného poistenia. V komerčnej poisťovni pôsobila ako produkt manažér pre životné a
neživotné poistenie.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751