Povinnosti Vlastnej činnosti finančného agenta

Povinnosti Vlastnej činnosti finančného agenta

Ciele

Poukázať na dôležitosť vykonávania finančného sprostredkovania v zmysle zachovania princípov etiky a vyvarovania sa porušenia povinností pravdivého informovania klienta v zmysle zákona č. 186/ 2009 Z.z. a č. 297/2008 Z.z..
Naučiť SFA, ako zachovať profesionálny postoj pri riešení sťažností klientov, ako efektívne rozlíšiť oprávnenú  sťažnosť klienta od neoprávnenej.

Účastníci

Samostatní finanční agenti a finanční poradcovia, ako aj vedúci zamestnanci,  v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o  finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 129/2010.

Obsah seminára

-  program vlastnej činnosti povinnej osoby v zmysle zákona č.297/2008 Z.z.§20

-  smernica pre riešenie sťažností klientov

-  smernica pre predchádzanie porušovania povinností finančného agenta

-  diskusia

Lektori

pplk. František Löbb

PaedDr. Beata Cajchanová

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043