ONLINE Poistný život v pohode (4 dni)

 • Cena kurzu
  297.12€
 • Najbližší termín
  28. 04. - 07. 05. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE Poistný život v pohode (4 dni)

Ciele

Naučiť účastníka samostatne sa orientovať v poistných podmienkach produktu životného poistenia. Absolvent je schopný vyčítať z poistných podmienok dostatočné argumenty k príprave prezentácie pre klienta, vie promptne odpovedať na otázky technického charakteru týkajúce sa existujúcej, či ponúkanej poistnej zmluvy životného poistenia. Vie vyhodnotiť klady a zápory produktu na základe špecifických kritérií porovnávania produktov.

Absolvent získava Certifikát o absolvovaní webinára.

Účastníci

 • Ÿ  podriadení finanční agenti
 • Ÿ  samostatní finanční agenti a finanční poradcovia

Obsah seminára

 • zákon 40/ 1964 Zb. z.,
 • typy poistných zmlúv,
 • nákladovosť IŽP;
 • nastavovanie PS, škodovosť u jednotlivých rizík a skupín klientov;
 • smrť,
 • smrť úrazom,
 • kritické ochorenia;
 • invalidita,
 • oslobodenie od platenia poistného,
 • trvalé následky úrazu,
 • doba nevyhnutného liečenia ( čas nevyhnutného liečenia);
 • práceneschopnosť,
 • hospitalizácia,
 • chirurgický zákrok.

 

Vzdelávanie prebieha aktívnou formou; účastníci počas celého vzdelávania pracujú s reálnymi produktmi poisťovní, učia sa orientovať a vyhľadávať podstatné informácie v poistných podmienkach týchto produktov; zdokonaľujú terminológiu danej oblasti poisťovníctva.

Seminár prebieha formou praktickej výuky čítania poistných podmienok.

Lektori

Ing. Eva Stoklásová -poisťovníctvu sa venuje od r. 2004, pričom ako aktívny poistný analytik a lektor vystupuje 13. rok.Je autorkou jedinečného konceptu vzdelávania určeného pre obchodníkov a sprostredkovateľov v oblasti poistenia.

Od roku 2010 pôsobí ako odborná konzultantka a lektor pre finančno – sprostredkovateľské spoločnosti pre oblasť životného a neživotného poistenia. Popri tejto činnosti sa dlhodobo zaoberá prípravami analýz poistenia pre rôzne subjekty trhu. Pôsobila ako správca portálu pre dojednávanie online neživotného poistenia. V komerčnej poisťovni pôsobila ako produkt manažér pre životné a neživotné poistenie.

Dĺžka trvania

4 dni: 28.4.2020, 30.4.2020, 5.5.2020, 7.5.2020

od 09:00 do 16:30 hod.

Aktuálne termíny

28. 04. - 07. 05. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Harmonogram

28.4.2020, 30.4.2020, 5.5.2020, 7.5.2020

9.00 h – 16:30 h

Cena

247.6 € bez DPH
297.12 € s DPH

Variabilný symbol

2053

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.