Neživotné poistenie - workshop

 • Cena kurzu
  107.76€
 • Najbližší termín
  13. 06. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Neživotné poistenie - workshop

Ciele

Cieľom vzdelávania v oblasti neživotného poistenia je pochopiť samotné fungovanie produktov poistenia vozidiel( PZP, HP, GAP) a poistenia bývania. Naučiť sa dôležité parametre, ktoré je nevyhnutné všímať si v prípade výberu vhodného produktu pre klienta. Zároveň zdokonaliť terminológiu v danej oblasti poistenia, a zvýšiť tým svoj odborný prejav pri predkladaní a komunikácii návrhu klientovi.

Absolvent získa certifikát o absolvovaní workshopu neživotného poistenia.

Účastníci

 • Ÿ  podriadení finanční agenti
 • Ÿ  samostatní finanční agenti a finanční poradcovia,
 • Ÿ  konatelia finančných spoločností
 • Ÿ  zamestnanci, lízingových spoločností, nebankových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú poistné obchody

Obsah seminára

1. časť - Neživotné poistenie - auto poistenie: Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie, Poistenie finančnej straty (GAP)

 • terminológia danej oblasti poistenia;
 • charakteristika jednotlivých produktov;
 • zákonné lehoty súvisiace so vznikom a zánikom poistných zmlúv ( oblasť poistenia vozidiel) ;
 • hlavné riziká poistením kryté;
 • riziká, ktoré je možné doplnkovo dojednať a ich charakteristiky;
 • stanovovanie poistnej sumy, resp. ceny vozidla- v prípade Havarijného a poistenia finančnej straty;
 • diskusia, otázky- praktické rady súvisiace s poistením vozidiel.

2. časť - Neživotné poistenie - poistenie bývania: Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti

 • terminológia danej oblasti poistenia;
 • charakteristika jednotlivých produktov;
 • zákonné lehoty súvisiace so vznikom a zánikom poistných zmlúv( oblasť poistenia bývania);
 • predmet poistenia – zásadné rozdielnosti v existujúcich produktoch poistenia bývania;
 • hlavné riziká poistením kryté a ich rozsah;
 • riziká, ktoré je možné doplnkovo dojednať a ich charakteristiky;
 • diskusia, otázky- praktické rady súvisiace s poistením bývania.

Lektori

Ing. Eva Stoklásová, od roku 2010 pôsobí ako odborná konzultantka a lektor pre finančno- sprostredkovateľské spoločnosti pre oblasť životného a neživotného poistenia. Popri tejto činnosti sa dlhodobo zaoberá prípravami analýz poistenia pre rôzne subjekty trhu poistenia.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

13. 06. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

89.8 € bez DPH
107.76 € s DPH

Variabilný symbol

1486

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.