Zásadné rozhovory v manažérskej praxi

  • Cena kurzu
    300€
  • Najbližší termín
    08. 10. 2020
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Zásadné rozhovory v manažérskej praxi

Náš workshop Vám umožní spoznať princípy a praktické kroky, ako zvládať rozhovory v ktorých ide o veľa.

Ciele

Účastníci pochopia, čo vytvára kľúčové rozhovory a aké sú princípy pre vedenie náročných konverzácií. Osvoja si postup prípravy a návod ako viesť kľúčové rozhovory. Všetko vďaka praktickým cvičeniam.

Účastníci

Manažéri, ktorých práca vyžaduje zvládanie náročných komunikačných situácií. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

- príprava na rozhovor,
- vedenie rozhovoru,
- najčastejšie chyby pri vedení rozhovoru,
- nácvik štruktúry rozhovoru.

Pozn.: Konečný obsah bude nastavený na základe dotazníka Identifikácia potrieb, ktorý účastníci vyplnia elektronicky pred realizáciou podujatia. Podujatie bude prispôsobené ich aktuálnym potrebám.

Lektori

Katarína Miklovič

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

08. 10. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Registrácia: 8.45 - 9.00 hod. 

Podujatie: 9.00 - 16.00 hod.

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

2084

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.