Zásadné rozhovory v manažérskej praxi

Zásadné rozhovory v manažérskej praxi

Náš workshop Vám umožní spoznať princípy a praktické kroky, ako zvládať rozhovory v ktorých ide o veľa.

Ciele

Účastníci pochopia, čo vytvára kľúčové rozhovory a aké sú princípy pre vedenie náročných konverzácií. Osvoja si postup prípravy a návod ako viesť kľúčové rozhovory. Všetko vďaka praktickým cvičeniam.

Účastníci

Manažéri, ktorých práca vyžaduje zvládanie náročných komunikačných situácií. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

- príprava na rozhovor,
- vedenie rozhovoru,
- najčastejšie chyby pri vedení rozhovoru,
- nácvik štruktúry rozhovoru.

Pozn.: Konečný obsah bude nastavený na základe dotazníka Identifikácia potrieb, ktorý účastníci vyplnia elektronicky pred realizáciou podujatia. Podujatie bude prispôsobené ich aktuálnym potrebám.

Lektori

odborníci z praxe

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751