Vyjednávanie v kocke

Vyjednávanie v kocke

Momentálne nie sú žiadne aktuálne termíny pre daný kurz. 

Školenie je možné si objednať na mieru. 

Ciele

Cieľom kurzu je manažérov oboznámiť s vhodnými  nástrojmi pre efektívne manažérske vyjednávanie. Osvojiť si princípy vyjednávania,  ktoré budú schopní aplikovať v manažérskej praxi.

Účastníci

Zamestnanci na pozíciách všetkých úrovní manažmentu. Vyjednávanie je jedna z kľúčových manažérskych zručností pre dosahovanie cieľov. Manažéri vyjednávajú s rôznymi cieľovými skupinami a s rôznymi cieľmi.  Max. počet účastníkov 12.

Obsah seminára

 • Nastavenie správnych cieľov vyjednávania: operatívne vs. strategické potreby.
 • Manévrovací priestor a “no go zone”.
 • Príprava obidvoch strán: čo, kedy a ako.
 • Vstup do vyjednávania.
 • Vytýčenie vyjednávacieho pola.
 • Analýza situácie a prečo si overiť aj to, čo už poznáme.
 • Na cieľ zameraná prezentácia situácie a požiadaviek.
 • Ako postupovať pri námietkach a odporu protistrany.
 • Práca na dohode.
 • Ako postupne odstraňovať komunikačné bariéry pri vyjednávaní.
 • Neverbálne indície pri vyjednávaní.
 • 3 základné techniky podprahového ovplyvňovania.
 • Možné spôsoby ukončenia vyjednávania a k čomu nás vedú.
 • Tipy pre situácie vysokého risku.

Lektori

odborník z konzultačnej spoločnosti