Vedenie cez otázky

Vedenie cez otázky

Momentálne nie sú žiadne aktuálne termíny pre daný kurz. 

Školenie je možné si objednať na mieru. 

Ciele

2-dňové školenie s cieľom naučiť manažérov efektívne používať  otázky. Oboznámiť ich s prvkami koučingom a technikami spôsobu kladenia otázok. Získajú tipy ako sa cez otázky môžu lídri dozvedieť potrebné informácie, a zároveň vtiahnuť členov tímu do efektívnej spolupráce.  Vedenie cez otázky zabezpečí napredovanie tímu a pomôže plniť stanovené ciele. Manažéri si v rámci tréningových aktivít vyskúšajú metódy kladenia otázok z koučingu v praxi. Zdokonalia si jednu zo základných zručností lídra 21. storočia.  

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12.

Obsah seminára

Sila otázok

 • Poznáte otázky, ktoré zmenili osobné dejiny či dejiny biznisu?
 • Rozdiel medzi pojmami tútoring-mentoring-koučing-tréning.
 • Princípy koučingu.
 • Význam vedenia ľudí cez otázky.

Vedenie rozhovoru cez otázky

 • Metóda delta plus
 • Využiteľnosť metódy
 • Nácvik vedenia rozhovoru
 • Úskalia pri kladení otázok

Metóda koučingu GROW

 • GROW – predstavenie modelu.
 • Vytvorenie databázy otázok do praxe.
 • Nácvik vedenia rozhovoru – fázy GR.
 • Tipy od majstrov koučingu (zázračné otázky, cirkulárne ..).
 • Nácvik vedenia rozhovoru – fázy OW.
 • Transfer kľúčových poznatkov do praxe.

Vedenie rozhovorov v praxi manažéra

 • Výber situácií z praxe.
 • Nácvik aplikácie rozhovorov na situácie z praxe (motivačné rozhovory, hodnotiace rozhovory ...).

Vytvorenie kultúry zameranej na otázky

 • Naozaj otázky fungujú? – Príklady z praxe.
 • Ako funguje naša myseľ – príklady z neurovedy.
 • Benefity vytvorenia otázkovej kultúry.

Lektori

Ivana M.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751