Spätná väzba ako nástroj motivácie

  • Cena kurzu
    360€
  • Najbližší termín
    21. 03. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Spätná väzba ako nástroj motivácie

Ciele

Cieľom 1 dňového kurzu je oboznámiť účastníkov so spôsobmi práce s motiváciou prostredníctvom spätnej väzby ako jedného zo základných manažérskych nástrojov. Spätná väzba je dôležitým nástrojom každého manažéra, ktorý chce správnym spôsobom motivovať svojich zamestnancov. 

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych manažérskych pracovných pozíciách, ako aj personalisti a ďalší záujemcovia o uvedenú problematiku. Max. počet účastníkov je 12.  

Obsah seminára

►     Čo je a čo nie je spätná väzba.

►     Motivácia a spätná väzba z pohľadu fungovania mozgu.

►     Kultúra spätnej väzby.

►     Ako dávať účinnú spätnú väzbu.

►     Od sendvičovej k motivujúcej spätnej väzbe.

►     Ocenenie a spätná väzba pri uspokojivom výkone.

►     Spätná väzba pri neuspokojivom výkone.

►     Spätná väzba pri probléme.

►     Praktické cvičenia a modelové situácie.

Lektori

Jaroslava Vaculčiaková   

Dĺžka trvania

1 deň 

Aktuálne termíny

21. 03. 2023 (Pozvánka)

Harmonogram

9.00 - 16.00 hod. cez MS Teams. 

Cena

300 € bez DPH
360 € s DPH

Variabilný symbol

2489

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.