Osobnostná typológia DiSC v manažérskej praxi

Osobnostná typológia DiSC v manažérskej praxi

Ciele

Účastníci získajú informácie a porozumejú jednotlivým osobnostným profilom ľudí v súlade s osobnostnou metodológiou DiSC. Účastníci na školení:

  • zistia, aký sú osobnostný typ
  • získajú podrobnú analýzu svojich silných a slabých stránok a tipy, ako zvýšiť svoju efektivitu
  • lepšie porozumejú ostatným osobnostným typom, napr.  klientom, kolegom, nadriadeným či podriadeným.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných inštitúcií, ktorí pôsobia v manažérskej pozícii alebo komunikujú s klientami.

Obsah seminára

1. DEŇ: 9.11.2020 (pondelok) v čase 10.00 – 11.30 hod.
Úvod do metodológie DiSC a predstavenie 4 základných osobnostných typov
(skúška techniky + identifikácia potrieb + on-line živý vstup cca 1,5 hodiny)
Osobnostný dotazník
Po ukončení živého vstupu budú účastníkom zaslané prístupové kódy na vyplnenie dotazníkov. Dotazníky je potrebné vyplniť do 11.11.2020. Obratom po vyplnení dotazníka získajú účastníci vyhodnotenie a analýzu svojich silných a slabých stránok.

2. DEŇ: 10.11.2020 (utorok)
Zaslanie e-mailom úlohy č.1 a priestor pre jej vypracovanie.
3. DEŇ: 11.11.2020 (streda)
Zaslanie e-mailom úlohy č.2 a priestor pre jej vypracovanie.
4. DEŇ: 12.11.2020 (štvrtok)
Zaslanie e-mailom úlohy č.3 a priestor pre jej vypracovanie.
5. DEŇ: 13.11.2020 (piatok) v čase 10.00 – 11.30 hod.
Rozširujúci popis metodológie DiSC a vysvetlenie 4 základných osobnostných typov
(on-line živý vstup + identifikácia silných a slabých stránok + interpretácia výsledných profilov)
Rozširujúce materiály
(zaslanie materiálov + zdrojov na ďalšie štúdium)
Spätná väzba vo forme on-line dotazníka

Lektori

Ing. JAROSLAVA VACULČIAKOVÁ, PhD. 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751