Moderné metódy vo vedení a riadení ľudí

 • Cena kurzu
  187.2€
 • Najbližší termín
  10. 11. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Moderné metódy vo vedení a riadení ľudí

| on-line školenie |

Ciele

Cieľom on-line školenia je pomôcť účastníkom zdokonaliť zručnosti v komunikácii so svojimi podriadenými a kolegami. Ukážeme si ako maximálne využiť potenciál a schopnosti všetkých členov tímu. Povieme si ako pracovať s motiváciou a kreativitou, a ako nastavovať realistické ciele a spoločne ich dosahovať. Precvičíme si ako dávať otvorenú a motivujúcu spätnú väzbu a ako na nepríjemné situácie a správy.

Účastníci

On-line seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem na sebe pracovať, najmä vedúcim zamestnancom, tímlídrom a manažérom, ktorí vedú projektový tím alebo riadia skupinu ľudí. Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Obsah seminára

 • Efektívne využitie delegovania,  
 • rozvoj samostatnosti a zodpovednosti podriadených  
 • využitie potenciálu a rozvoj schopností podriadených, 
 • asertívne jednanie s podriadenými v zložitých situáciách (prezentácia nepríjemného rozhodnutia,  schopnosť povedať Nie, priznanie omylu), 
 • manažérske rozhodovanie a štýly vedenia podriadených 
 • spätná väzba, systém kontroly, hodnotenie podriadených, 
 • nástroje motivácie podriadených, 
 • ukážeme si ako prispôsobiť vedenie a riadenie pri riadení tímov na diaľku. 
 • Máte limitovanú skúsenosť s riadením tímu na diaľku? Uplatňujú Vaši zamestnanci svoj vnútorný potenciál naplno, aj keď pracujú z domu? Zopár nadšencov Vám ťahá firmu, čo s tými ostatnými?  

Lektori

Dušan Straňák - lektor a konzultant slovenských a nadnárodných spoločností, kde sa podieľa na tvorbe projektov organizačného rozvoja ako aj rozvoja marketingových a obchodných stratégií. Má skúsenosti ako lektor  manažérskych zručností, vodcovstva, tímovej spolupráce, strategického riadenia, plánovania a časového manažmentu. Venuje sa predaju a predajným technikám, ako aj  moderným marketingovým stratégiám. Je výborný facilitátor stretnutí a workshopov, a vyhľadávaný speaker. Sám absolvoval rôzne certifikované školenia ako napr.: Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) from OPP® - international business psychology consultancy in London,  Body Language and Micro Expressions Training for Corporations and Individuals, Business Simulation – Finance for non-finance managers a Dynergetic People Management a Rozvojový program pre manažérov.

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

10. 11. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

10:00 - 12:00 hod.  -  interaktívna on-line prednáška

|Technická realizácia|                             

E-learning zahŕňajúci

 • Interaktívnu on-line prednášku+ diskusia v rozsahu 120 min. cez platformu MS Teams
 • Samoštúdium elektronických dokumentov v rozsahu 120 – 180 min.
 • Individuálnu on-line konzultáciu v rozsahu 30 min. Každý z účastníkov získa možnosť individuálnej konzultácie s lektorom a priestorom prediskutovať konkrétne otázky vzťahujúce sa ku obsahu samoštúdia alebo iným špecifických oblastí vo vedení a riadení ľudí týkajúcich sa ich konkrétnej praxe. Termín individuálnej konzultácie a spôsob realizácie (Skype, MS Teams, videohovor, zoom.us,..) bude stanovený po dohode s lektorom, nie však neskôr ako do 7 dní od realizácie úvodnej on-line prednášky. 

Cena

156 € bez DPH
187.2 € s DPH

Variabilný symbol

2088


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.