Moderné metódy vo vedení a riadení ľudí

 • Cena kurzu
  260.4€
 • Najbližší termín
  02. 04. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Moderné metódy vo vedení a riadení ľudí

Tréning Vám pomôže rozvíjať Vaše komunikačné zručnosti a schopnosti viesť ľudí. Zlepšíte si komunikáciu  a spoluprácu s podriadenými, čo sa odzrkadlí v ich väčšej aktivite, samostatnosti a zodpovednosti.

 Tréning nezabúda ani na spätnú väzbu a rôzne formy kontroly.

Ciele

Cieľom tréningu je u účastníkov zdokonaliť zručnosť lepšie prezentovať svoje myšlienky, zmysel pre lepšiu orientáciu v cieľoch a hodnotách, schopnosť lepšie komunikovať smerom k podriadeným a naučiť sa spoločne riešiť problémy, a získať lepší odhad v stanovovaní vlastných cieľov, ako i návod ako proaktívne komunikovať.

Účastníci

Workshop je určený všetkým, ktorí majú záujem na sebe pracovať, najmä vedúcim zamestnancom, tímlídrom a manažérom, ktorí vedú projektový tím alebo riadia skupinu ľudí. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

 • Využitie a rozvoj schopností podriadených,
 • efektívne využitie delegovania, rozvoj samostatnosti a zodpovednosti podriadených,
 • asertívne jednanie s podriadenými v zložitých situáciách (prezentácia nepríjemného rozhodnutia,  schopnosť povedať Nie, priznanie omylu),
 • manažérske rozhodovanie,
 • základné pravidla komunikácie (dôležitosť a prenášanie informácií, aktívne načúvanie, úloha prvého dojmu a neverbálna komunikácia),
 • spätná väzba, systém kontroly, hodnotenie podriadených,
 • rozvoj potrebnej manažérskej a firemnej kultúry, nástroje motivácie podriadených.

Lektori

Dušan Straňák, lektor a konzultant slovenských a nadnárodných spoločností, kde sa podieľa na tvorbe projektov organizačného rozvoja ako aj rozvoja marketingových a obchodných stratégií. Má skúsenosti ako lektor  manažérskych zručností, vodcovstva, tímovej spolupráce, strategického riadenia, plánovania a časového manažmentu. Venuje sa predaju a predajným technikám, ako aj  moderným marketingovým stratégiám. Je výborný facilitátor stretnutí a workshopov, a vyhľadávaný speaker. Sám absolvoval rôzne certifikované školenia ako napr.: Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) from OPP® - international business psychology consultancy in London,  Body Language and Micro Expressions Training for Corporations and Individuals, Business Simulation – Finance for non-finance managers a Dynergetic People Management Rozvojový program pre manažérov

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

02. 04. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

tréning: 9.00 - 16.00 hod.

Cena

217 € bez DPH
260.4 € s DPH

Variabilný symbol

1982


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.