Medzigeneračná synergia na pracovisku

Medzigeneračná synergia na pracovisku

Ciele

1-dňový kurz Vás prevedie témou medzigeneračného fungovania na pracovisku. V súčasnej spoločnosti spolu žije niekoľko vekových generácií. Aj na pracovisku sa stretávame s kolektívmi zloženými z rôzne starých zamestnancov, majúcich rozdielne priority, spôsoby myslenia aj fungovania. Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s delením vekových generácií v súčasnosti. Priblížiť im ich špecifiká, potreby a spôsoby fungovania, tak aby získali poznatky potrebné pri správnom vedením a motivovaní svojich pracovných tímov. Zdarne vytvárali synergiu na pracovisku a zabezpečili pre svojich podriadeným vhodné podmienky na podávanie výkonov.

Účastníci

Manažéri, vedúci oddelení, odborov a rôznych pracovných a projektových skupín Národnej banky Slovenska doplnení o pracovníkov z komerčných a iných finančných inštitúcií na rôznych úrovniach riadenia.  Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

1/    Úvodné predstavenie účastníkov a zodpovedanie otázky „Ako ja vnímam medzigeneračné rozdiely?“.

2/    Definícia jednotlivých generácií v prehľadnej grafike, ktorú každý dostane po školení na mail.

3/    Motivácie a pohľad na svet jednotlivých generácií.

       Nástroje spolupráce a vedenia s jednotlivými generáciami ako cesta k úspechu

       Trecie plochy pri spolupráci s jednotlivými generáciami

       Vhodné nástroje komunikácie v rôznych typoch situácií s ktorými sa stretávame na pracovisku

       Akým spôsobom systematicky viesť tímy zložené z členov v rôznych vekových skupinách

4/  Vypracovanie individuálnej úlohy :

     1. Zloženie môjho tímu.

     2. Vhodný prístup, ktorý zvolím.

     3. Zmeny, ktoré zavediem.

    4. Kontrolné mechanizmy.

    5. Definícia cieľov.

5/ Následne pre inšpiráciu kolegov krátke odprezentovanie výstupu a svojich záväzkov.

6/ Diskusia v rámci výmeny praktických skúseností a riešenie nezvyčajných situácií z praxe

7/ Na záver zhrnutie  „S čím odchádzam?“

Lektori

David Kálmán viac ako 15 rokov pôsobí v oblasti manažmentu, obchodu a vzdelávania.  Má za sebou Workshopy a školenia pre viac ako 2000 ľudí.  Pôsobil na riadiacich pozíciách v korporáciách a menších firmách v oblasti médií, marketingu, financií, vzdelávania a riadenia.  Jeho články a úryvky z Worshopov zverejnili FORBES, NOIZZ alebo StartitUP. Môžete ho vidieť aj v Novej Cvernovke, Satori Stage či KC Dunaj. 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751