Manažérske zručnosti: Business Coaching

 • Cena kurzu
  270€
 • Najbližší termín
  09. 04. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Manažérske zručnosti: Business Coaching

Aké je tajomstvo úspešného manažéra?

Absolvujte s nami kurz manažérske zručnosti a dozviete sa, ako sa ním môžete stať Vy!

Ciele

Manažér je vodca, organizátor, ktorý vedie svoj tím. Jeho úspech závisí na jeho rozhodnutiach, schopnosti plánovať, kontrolovať a komunikovať. Jeho kvality sa opierajú o nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, schopnosť predvídať, prispôsobiť sa novým situáciám a strategicky myslieť. Neustále sa zdokonaľuje v technikách riadenia a v rozvoji svojich znalostí. Pozývame Vás na náš primárne prakticky zameraný kurz manažérske zručnosti, kde sa dozviete, ako byť úspešným manažérom po všetkých stránkach. Úvod do business coachingu v manažérskej praxi. 

Účastníci

Na kurze sú vítaní všetci manažéri, ktorí majú záujem na sebe pracovať a dozvedieť sa nové informácie, prípadne sa pozrieť na už získané manažérske zručnosti  iným pohľadom, a zistiť ako ich efektívne zahrnúť do výkonu svojej manažérskej praxe. 

Obsah seminára

 • Manažérska gramotnosť (Managerial Literacy).
 • Manažérske role.
 • Riadenie ľudí, štýly riadenia.
 • Zručnosť (Skill).
 • Delegovanie.
 • Motivácia.
 • Komunikácia.
 • Manipulácia.
 • Rozhodovanie.
 • Riešenie problémov.
 • Konflikt.

Lektori

Langermann Tomáš, lektor s dlhoročnými trénerskými a koučingovými skúsenosťami.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

09. 04. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia: 8.45-9.00 hod.

seminár. 9.00 -16.00 hod.

Cena

225 € bez DPH
270 € s DPH

Variabilný symbol

1829

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.