Manažérske zručnosti: Business Coaching

Manažérske zručnosti: Business Coaching

Aké je tajomstvo úspešného manažéra?

Absolvujte s nami kurz manažérske zručnosti a dozviete sa, ako sa ním môžete stať Vy!

Ciele

Manažér je vodca, organizátor, ktorý vedie svoj tím. Jeho úspech závisí na jeho rozhodnutiach, schopnosti plánovať, kontrolovať a komunikovať. Jeho kvality sa opierajú o nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, schopnosť predvídať, prispôsobiť sa novým situáciám a strategicky myslieť. Neustále sa zdokonaľuje v technikách riadenia a v rozvoji svojich znalostí. Pozývame Vás na náš primárne prakticky zameraný kurz manažérske zručnosti, kde sa dozviete, ako byť úspešným manažérom po všetkých stránkach. Úvod do business coachingu v manažérskej praxi. 

Účastníci

Na kurze sú vítaní všetci manažéri, ktorí majú záujem na sebe pracovať a dozvedieť sa nové informácie, prípadne sa pozrieť na už získané manažérske zručnosti  iným pohľadom, a zistiť ako ich efektívne zahrnúť do výkonu svojej manažérskej praxe. 

Obsah seminára

 • Manažérska gramotnosť (Managerial Literacy).
 • Manažérske role.
 • Riadenie ľudí, štýly riadenia.
 • Zručnosť (Skill).
 • Delegovanie.
 • Motivácia.
 • Komunikácia.
 • Manipulácia.
 • Rozhodovanie.
 • Riešenie problémov.
 • Konflikt.

Lektori

odborníci v predmetnej problematike a skúsení lektori s bohatou praxou pri vedení interaktívnych praktických tréningov 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751