Manažérske štýly riadenia

Manažérske štýly riadenia

"Od manažéra k lídrovi"

Ciele

Cieľom tréningu jeprechod od manažéra k lídrovi, alebo od robenia vecí správne, k robeniu správnych vecí. Účastníci si osvoja rôzne metódy komunikácie, riadenia a vedenia ľudí, prístupy k rešpektovaniu situačných rozdielov podľa kontextu s dôrazom na individualitu situácií a podriadených. Ďalej dospejú k uvedomeniu si vlastnej osobnosti a vlastných manažérskych prístupov na budovanie vplyvu pri orientácii na výsledky práce a vzťahy s okolím. Oboznámia sa s princípmi efektívneho delegovania a spôsobom ako implementovať nové správanie do profesionálneho života. Uvedomia si, aké zručnosti sú potrebné pre úspešný výkon vo svojej funkcii a s tým súvisiacu dôležitosť vypracovania akčného plánu zameraného na rozvoj svojich zručností, čo prispeje k zvýšeniu ich vlastnej efektívnosti.

Účastníci

Seminár je určený manažérom, top manažérom, budúcim tímlídrom, vedúcim a riadiacim pracovníkom na rôznych úrovniach riadenia, ktorí si chcú skvalitniť nielen manažérsku komunikáciu, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť pracovnej skupiny.

Obsah seminára

 Práca s podriadenými a efektívne prideľovanie úloh

 • Štýly učenia sa -  ako sa najefektívnejšie učím nové veci - ako vysvetliť a prideliť úlohy podriadeným na základe poznania ich štýlu učenia sa
 • Ako plánujeme úlohy svojim podriadeným (cvičenie, ktoré otestuje efektívnosť plánovania a zrozumiteľnosť podanej inštrukcie)
 • Definovanie konkrétnych oblastí rozvoja a požadované zmeny v správaní podriadeného
 • Rozdielne osobnostné štýly a ich dopad na komunikáciu

Situačné vodcovstvo

 • Základné princípy, ktorými by sa mal manažér riadiť pri používaní rôznych štýlov vedenia
 • Identifikácia najvhodnejšieho štýlu vedenia v rôznych pracovných situáciách (diagnostikovanie pripravenosti a schopností podriadených vzhľadom k jednotlivým úlohám)
 • Problém a jeho vlastník –identifikácia rôznych fáz vlastnenia problému manažérom a jeho pracovníkom, ako dosiahnuť, aby pracovníci neprichádzali s problémami, ale návrhmi na riešenie situácií

Spätná väzba vo vední ľudí

 • Spätná väzba ako nástroj na korekciu výkonu
 • Zásady poskytovania konštruktívnej  spätnej väzby
 • Zásady správania sa pri poskytovaní a prijímaní spätnej väzby
 • Možné chyby pri kritike (negatívnej spätnej väzbe)

Od manažéra k lídrovi

 • Ako ľudí namotivovať k tomu, aby nás nasledovali
 • Vízia -od osobnej vízie k vízii tímu
 • Ako získať energiu k zmenám a ako namotivovať okolie

Tréning je realizovaný interaktívnou formou a je prakticky zameraný, čo účastníkom umožňuje pracovať s konkrétnymi situáciami a príkladmi z vlastného pracovného života.

Lektori

lektor, tréner, metodika  supervízor s 11 ročnou praxou

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751