Manažérska psychológia v kocke

  • Cena kurzu
    612€
  • Najbližší termín
    25. - 26. 05. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Manažérska psychológia v kocke

Ciele

Účastníci budú v závere podujatia:
► poznať vybrané psychologické prístupy pre zvýšenie úspešnosti na pracovnej pozícii,
► vedieť využívať nové informácie pri vedení tímov,
► mať impulzy pre tvorbu nových návykov.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych manažérskych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

MOJE PREDPOKLADY MANAŽÉRA
► identifikácia vlastných predpokladov manažérskej práce – autodiagnostika,
► manažér verzus líder – čím prispievajú a v čom sa odlišujú,
► typológia osobnosti manažéra,
► dôvera a dôveryhodnosť.

KTO SÚ ĽUDIA, KTORÝCH VEDIEM
► poznávanie iných,
► zisky a straty v tímovej komunikácii,
► motivujúce prístupy,
► tréning modelových situácií.

PREČO MANAŽÉRI ZLYHÁVAJÚ
► riziká v prístupoch manažérskej práce,
► čoho sa vyvarovať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV A ROZHODOVANIE
► techniky zamerané na riešenie problémov a rozhodovanie,
► tímová hra s orientáciou na riešenie problémov a rozhodovanie.

PROGRAM VLASTNÉHO ÚSPECHU
► princípy posilňovania svojho vnútorného JA,
► brzdy úspechu a ako s nimi pracovať,
► budovanie harmonických vzťahov.

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE ÚSPEŠNOSTI MANAŽÉRA

Lektori

Mgr. Katarína Mocová je absolventka UKF v Nitre, od r. 2000 sa venuje oblasti ľudských zdrojov. Od r. 2003 pracuje ako CEO spoločnosti TOP CONSULT GROUP, s.r.o., ktorá sa zameriava na výber, vzdelávanie a poradenstvo zamestnancov v oblasti stredného, vyššieho a TOP manažmentu. Ukončila vzdelávanie na Business Coaching College a obdržala titul Business Coaching Trained Coach (BCTC).

Dĺžka trvania

2 dni prezenčne v čase od 9.00 - 15.00 hod. 

Miesto realizácie Bratislava. 

V organizačných pokynoch bude miesto upresnené. 

Aktuálne termíny

25. - 26. 05. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Platí pre oba dni 9.00 -16.00 hod. 

Prezenčne v Bratislave. 

Miesto konania bude upresnené v organizačných pokynoch pred školením. 

Cena

510 € bez DPH
612 € s DPH

Variabilný symbol

2513

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.