Manažérska psychológia v kocke

Manažérska psychológia v kocke

Ciele

Účastníci budú v závere podujatia:
► poznať vybrané psychologické prístupy pre zvýšenie úspešnosti na pracovnej pozícii,
► vedieť využívať nové informácie pri vedení tímov,
► mať impulzy pre tvorbu nových návykov.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych manažérskych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

MOJE PREDPOKLADY MANAŽÉRA
► identifikácia vlastných predpokladov manažérskej práce – autodiagnostika,
► manažér verzus líder – čím prispievajú a v čom sa odlišujú,
► typológia osobnosti manažéra,
► dôvera a dôveryhodnosť.

KTO SÚ ĽUDIA, KTORÝCH VEDIEM
► poznávanie iných,
► zisky a straty v tímovej komunikácii,
► motivujúce prístupy,
► tréning modelových situácií.

PREČO MANAŽÉRI ZLYHÁVAJÚ
► riziká v prístupoch manažérskej práce,
► čoho sa vyvarovať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV A ROZHODOVANIE
► techniky zamerané na riešenie problémov a rozhodovanie,
► tímová hra s orientáciou na riešenie problémov a rozhodovanie.

PROGRAM VLASTNÉHO ÚSPECHU
► princípy posilňovania svojho vnútorného JA,
► brzdy úspechu a ako s nimi pracovať,
► budovanie harmonických vzťahov.

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE ÚSPEŠNOSTI MANAŽÉRA

Lektori