Manažér koučom

Manažér koučom

Momentálne nie sú žiadne aktuálne termíny pre daný kurz. 

Školenie je možné si objednať na mieru. 

Ciele

Manažér by mal zvládať dve kľúčové oblasti: dosahovať efektívne ciele, za ktoré je zodpovedný a súčasne prihliadať na priaznivý rozvoj svojho tímu tak, aby mali zamestnanci možnosť úspešne napĺňať svoje osobné plány, udržať si spokojnosť v práci a plniť náročné úlohy, ktoré si ich zamestnanie vyžaduje. Cieľom je naučiť manažéra ako byť koučom. Ako neradiť, ani neriadiť, ale klásť správne otázky,  a využívať správne metódy a techniky,  a tým zabezpečiť efektívne fungovanie tímu. Manažér koučom je líder, ktorý dokáže sprevádzať ľudí k cieľu, zlepšovať ich pracovný i ľudský kapitál. Využívanie koučingu pri práci sa považuje za súčasť moderného lídershipu.

Účastníci

Kurz je určený manažérom, top manažérom, budúcim lídrom, vedúcim a riadiacim pracovníkom na rôznych úrovniach riadenia, majiteľom spoločností, riaditeľom, vedúcim úsekov, projektovým lídrom, a všetkým šéfom, ktorí si chcú skvalitniť nielen svoje manažérske pôsobenie, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť pracovnej skupiny, budovať silné a efektívne tímy, chcú rozvíjať talentovaných pracovníkov, majú za úlohu zvládnuť zavádzanie organizačných zmien, či obohatiť fungovanie spoločnosti o prvky koučingovej kultúry. 

Obsah seminára

  • História koučingu.
  • Definície koučingu.
  • Základné piliere koučingu (cieľ, výkon, objektívne vnímanie reality, otázky).
  • Kompetencie kouča podľa ICF.
  • Druhy koučingu.
  • Etika business  koučingu.
  • Techniky koučovania a praktické nácviky týchto metód:  Prerámovanie, Rieka života, Príbehy, Premostenie, Kontrolný panel, GROW, ADAPT, Techniky troch stoličiek a Metóda Walt Disney.
  • Špecifiká Business koučingu.

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751