"Kto som ja, kto si ty" Typológia osobnosti pre pracovné prostredie

"Kto som ja, kto si ty" Typológia osobnosti pre pracovné prostredie

Každý človek má svoju jedinečnú kvalitu, hodnotu, ktorú môže priniesť do spolupráce a zároveň každý má určité slepé miesta, ktoré potrebuje poznať a rozvíjať. Pokiaľ niečo vieme o sebe, sme schopní lepšie predvídať a zvládať situácie, ktoré sú pre nás ťažké a problematické. A zároveň dokážeme produktívne vyjasňovať a zlepšovať interakcie s ostatnými.

Ciele

Oboznámiť sa s typológiou MBTI, získať osobnostný profil podľa uvedenej typológie a tak získať informácie o svojich silných a slabých stránkach. 

Účastníci

Tréning je určený tým, ktorí:

  • Chcú poznať svoj osobnostný profil a vedieť ho vedome a cielene používať vo svojej práci
  • Vedieť rozpoznávať jednotlivé profilácie v správaní a konaní kolegov.
  • Dokázať prispôsobiť svoju komunikáciu druhému a profitovať z rôznorodosti ľudí vo svojom okolí.

Obsah seminára

Na tréningu sa naučíte:

  • Základy typológie osobnosti pre rozvoj pracovných aj medziľudských vzťahov
  • Extroverzia vs Introverzia - kam zameriavajú svoju pozornosť a prečo problém môže vznikať už v tom, ako preferujeme komunikovať
  • Intuícia vs Zmysly – prečo nevidíme veci rovnako, aj keď sa dívame na to isté
  • Myslenie vs Cítenie – dilemy rozhodovania – správne vs ohľaduplne
  • Usudzovanie vs Vnímanie – večný súboj zorganizovaných a spontánnych kreatívcov

Lektori

Janka Bernaťáková

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751