Kreatívny líder

Kreatívny líder

Ciele

Po absolvovaní kurzu budú účastníčky/účastníci vidieť svoj tvorivý potenciál s dôrazom na kreatívne vedenie. Ukazujeme, že tvorivá atmosféra napomáha tímu vo flexibilite a efektívnom riešení problémov. Líder/líderka získajú vhľady do práce s kreatívnym myslením u seba a druhých. Získajú tipy aké techniky, postupy potrebujú svojmu tímu ponúknuť a ako vytvárať prostredie, kde kreativita rastie. Interaktívny tréning poukazuje na kľúčovú kompetenciu "Kreatívne myslenie" a možnosti jej využitia vo vedení svojho tímu ale aj seba samého.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12. 

Obsah seminára

Hlavný obsah kurzu bude vyskladaný z nižšie uvedených tém vzhľadom na dotazníkom identifikované potreby a očakávania účastníkov:
Kreatívny postoj
Kreatívne zručnosti
Kreatívny proces
Kreatívne prostredie

Ďalej sa na kurze budeme venovať témam:
Budovanie kreatívnej sebadôvery.
► Ako pracovať s postojom v kreatívnom myslení.
► Ako vytvárať prostredie pre kreatívne myslenie.
► Ako facilitovať kreatívny proces.

Rozvoj kreatívneho myslenia
► Počas kurzu budú realizované rôzne cvičenia a aktivity, ktoré sa zameriavajú na rozvoj jednotlivých vlastností kreativity ako sú flexibilita, fluencia, originalita, senzibilita a dajú sa využiť v pracovnom prostredí, najmä pri poradách.

Lektori

Alexandra Kello pôsobí ako lektorka, facilitátorka a mentorka viac ako 17 rokov v HR firemnom vzdelávaní zameranom na osobný rozvoj ľudí. Vyštudovala andragogiku a absolvoval úspešne výcvik dramaterapie. Neustále sa zdokonaľuje v oblasti osobnostného rozvoja (Nenásilná komunikácia, Transakčná analýza, Interkultúrne vzdelávanie, Train the trainers, Coaching v práci manažéra, Tanečná a pohybová terapia, Gamifikácia, Facilitácia - výcvik, Práca so skupinou, Výcvik v skupinovej dynamike, Motivačné rozhovory - výcvik, Mentoringový výcvik). Už viac ako tri roky je certifikovanou Google trénerkou pre projekt #IamRemarkable. Je súčasťou neziskovej organizácie HodiNOVÍ záŠKOLÁCI, v ktorej rozvíjame deti na 2.stupni v životných zručnostiach pomocou neformálneho vzdelávania v online priestore. Dnes sa naďalej venuje práci s klientmi z biznisu ale aj učiteľmi, študentami a neziskovým sektorom. Spolupracujem s neziskovou organizáciou The Duke of Edinburg, kde vediem projekt Leaders of Tomorrow a zároveň rozvíjam zamestnancov/zamestnankyne firiem /učiteľov/učiteľky ako mentorov/mentorky pri sprevádzaní študentov/študentiek k dosahovaniu ich cieľov. Vo svojich tréningoch sa snaží ľudí inšpirovať, aby v živote tvorili a rástli. Medzi významných klientov lektorky patria: Synergie, Prvá stavebná sporiteľňa, Centire, Združenie pre kariérové poradenstvo, Slovenská zdravotná univerzita, Umenie byť ženou, Nadácia Milana Šimečku, The Duke of Edinburgh, Medirex Group, Červený nos, Železničná spoločnosť Slovenska, PRO SOLUTIONS, Leaf Academy, AjTy v IT, Swiss RE, VÚB, Krone Consulting, Panta Rhei a mnoho ďalších. 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751