HODNOTOVÝ LEADERSHIP: Ako viesť tím k samostatnosti a lepším výsledkom?

HODNOTOVÝ LEADERSHIP: Ako viesť tím k samostatnosti a lepším výsledkom?

Ciele

Účastníci si odnesú konkrétne postupy ako zvládať bežné , ale aj emočne náročné situácie vo svojom tíme, ako motivovať svojich podriadených a ako viesť svoj tím k dlhodobým úspechom. Osvoja si metódy a postupy vedenia ľudí založené na aktuálnych vedeckých výskumoch a prípadových štúdiách z praxe.

Účastníci

Zamestnanci, ktorých náplňou práce je viesť pracovné tímy a dosahovať tímové ciele: manažéri na rôznych úrovniach riadenia, vedúci pracovníci, riaditelia odborov, projektoví manažéri a ďalší zamestnanci, pre ktorých môže byť workshop zaujímavý vzhľadom ku vykonávanej práci. Manažéri a vedúci pracovníci môžu celkom zásadne ovplyvniť mieru budúceho úspechu svojho tímu. Posledné výskumy ukazujú, že absolútne najdôležitejším motivačným faktorom v dnešnom pracovnom svete sú firemné hodnoty a leadership postavený práve na týchto hodnotách. Bez kvalitných leadrov však vzletné hodnoty a vízie zostávajú len prázdnymi frázami. Konzistentný hodnotový leadership dodáva podriadeným pocit bezpečia a stabilného pracovného prostredia, ktorý je pre kreatívne procesy v dnešnej práci veľmi dôležitý. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

  • Ako sa v dôsledku nástupu technológií mení náplň práce a aký vplyv to má na motiváciu pracovníkov? Ako sa zmenil charakter managementu za posledných 30 rokov?
  • Čo je to pozitívne organizačné správanie a ako sme ním schopní zlepšiť firemné výsledky?
  • Ako zvyšovať motiváciu seba a ostatných nástrojom skupinovej vízie? Ako vytvoriť v ľuďoch túžbu sympatizovať s vašou myšlienkou?
  • Aké intervencie môžu pomôcť vytvoriť podnetnejšiu a spokojnejšiu firemnú kultúru?
  • Ako môže leader využiť metódy job-craftingu a systematicky prispôsobovať pracovnú náplň tak, aby zodpovedala silným stránkam a hodnotám jednotlivcov?
  • Aké intervencie môžu pomôcť vytvoriť podnetnejšiu a spokojnejšiu firemnú kultúru?
  • Ako k sebe do tímu prilákať čo najschopnejších spolupracovníkov pomocou metódy Employer-brandingu a ako ich udržať?

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751