Feedback manažment: Spätná väzba ako nástroj motivácie

  • Cena kurzu
    216€
  • Najbližší termín
    05. 06. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Feedback manažment: Spätná väzba ako nástroj motivácie

Ciele

Cieľom kurzu je oboznámiť sa so spôsobmi práce s motiváciou prostredníctvom spätnej väzby ako jedného zo základných manažérskych nástrojov. Spätná väzba je dôležitým nástrojom každého manažéra, ktorý chce správnym spôsobom motivovať svojich zamestnancov. Správne načasovanie, zvolený jazyk, miesto a dôležitými prvkami pri feedback manažmente. Pozitívna spätná väzba sa komunikuje a nevyhýbať sa negatívnej spätnej väzbe je pre zdokonalenie chodu oddelenia či spoločnosti viac než dôležité.

Účastníci

Kurz je určený všetkým manažérom a vedúcim pracovníkom, ktorí by sa radi oboznámili so spätnou väzbou ako manažérskym nástrojom. Spätná väzba umožňuje správnym spôsobom motivovať zamestnancom ku požadovaným výkonom.

Obsah seminára

- Práca s motiváciou.

- Vedenie zmeny na firemnej úrovni.

- Základné predpoklady kvalitnej spätnej väzby.

- Nástroje koučingovej kultúry: koučingová spätná väzba.

- Ako komunikovať s rozličnými typmi osobností.

- Komunikácia orientovaná na riešenie.

- Princípy stanovovania cieľov po spätnej väzbe.

Lektori

Mgr. Silvia Langermann,ACC-certifikovaný kouč, absolventka Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a tiež absolventka Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Titul Ltc. (Licence  To Coach) získala v roku 2011 v Odbornom združení „COACHOK“ v Budapešti, odbor Life Coach. Od roku 2011 vlastní licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP. Od roku 2015 je nositeľkou titulu ACC (Associate Certified Coach) od  ICF (International Coach Federation).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

05. 06. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

kurz: 9.00 -16.00 hod.

Cena

180 € bez DPH
216 € s DPH

Variabilný symbol

1656

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.