CHANGE MANAGEMENT: Ako prijímať zmeny

CHANGE MANAGEMENT: Ako prijímať zmeny

Ciele

Cieľom tréningu je pomôcť pochopiť vplyv zmeny na myslenie a správanie ľudí z pohľadu neuropsychológie.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorých zaujíma problematika change managementu a hľadajú odpoveď  ako správne komunikovať a prijímať zmeny, ktoré profesionálny život neustále prináša.

Obsah seminára

1-dňový tréning Vám predstaví jednu z najväčších manažérskych výziev a príležitostí, ktorou je riadenie a komunikácia zmeny. Pomôže Vám naučiť sa porozumieť dynamike ľudských reakcií na zmenu a typológii ľudí z pohľadu prijímania zmien.

 

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Pochopiť vplyv zmeny na myslenie a správanie ľudí z pohľadu neuropsychológie.
  • Pracovať s tromi zložkami zmeny (racionálna, emocionálna, konkrétne kroky k zmene).
  • Riadiť zmenu: chápať prirodzené pochody v priebehu prijímania zmeny, vedieť ich
  • využiť, mapovať riziká pri zavádzaní, stanoviť kritické podmienky.
  • Komunikovať dlhodobé aj radikálne zmeny podriadeným tak, aby ľuďom umožnili
  • vnímať zmenu motivačne a urýchlili jej prijatie.
  • Konštruktívne zvládať odmietavú reakciu druhých voči zmenám pri ich implementácii.

 

Tréningové metódy:           

Kľúčové princípy Change Managementu počas tréningu budú demonštrované radom príkladov a skupinových cvičení. Na použitej prípadovej štúdii účastníci pochopia zákonitosti oznamovania a riadenia zmien. Následne si ich prakticky precvičia v niekoľkých modelových situáciách. Pracujeme s využitím pripravených situácií i s reálnymi zadaniami účastníkov metódou produkčných tímov.

Lektori

špecialisti z praxe

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751