Autorita lídra a jej posilňovanie

  • Cena kurzu
    396€
  • Najbližší termín
    24. 03. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Autorita lídra a jej posilňovanie

Ciele

Cieľom interaktívneho on-line podujatia, aby účastníci spoznali zdroje neformálnej autority lídra a aj dôvody jej nedostatku. Zistili ako v tíme a pracovných vzťahoch budovať dôveru. Posilnili si svoju emocionálnu kompetenciu pre lepšie porozumenie seba aj ostatných. Identifikovali situácie z praxe vhodné pre neformálne a formálne riešenia. Rozvinuli zručnosť inšpiratívnej a motivujúce komunikácia lídra a naučili sa ako v úlohe lídra zvládnuť aj náročné a krízové situácie

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Zdroje neformálnej autority

►     Iniciatíva a neformálna autorita.

►     Získavanie dôvery v tíme.

►     Nepriatelia dôvery, premostenie do praxe účastníkov

 

Emocionálna kompetencia lídra

►     Poznám sám seba, viem kto som a čo prežívam

►     Spoznanie spolupracovníkov

►     Emócie v spolupráci a vedení tímu

 

Od prekážok k riešeniam

►     Ako profitovať zo vzájomných odlišností.

►     Neformálna autorita ako podpora efektivity tímu.

►     Inšpiratívna a motivačná komunikácia

►     Slovník neformálnych autorít

►     Ako komunikujú ľudia, ktorí majú prirodzený vplyv?

 

Autorita lídra pri riešení rôznych typov situácií

►     Situácie pre vhodné využitie formálnej a neformálnej autority

►     Keď je použitie formálnej autority premeškanou príležitosťou na upevnenie neformálnej autority

 

Zvládnutie náročných situácií v úlohe lídra

►     Keď sa veci vyvíjajú inak ako sme chceli.

►     Odpor spolupracovníka, či v tíme. Ako s ním pracovať.

Spracovanie osobného aplikačného plánu účastníkov.

Lektori

Tóth P. ako profesionálny lektor pôsobí v FBE Bratislava od roku 2001. Venuje sa rozvojovým projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti, komunikáciu, osobnostný rozvoj, analytické myslenie a myslenie v súvislostiach, kreativitu, časový manažment a stres manažment, vedenie porád atď. Spolupodieľa sa na vytváraní koncepcií rozvojových programov, taktiež realizuje individuálny koučing a shadowing. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval Leadership Development – Mentoring (Paul Stanley, D3), Tréning koučov /individuálny koučing, skupinový koučing v rozsahu 56 hodín, a rozvojový program interných lektorov FBE Bratislava.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

24. 03. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 – 16.00 hod. 

MS Teams alebo Zoom. 

Cena

330 € bez DPH
396 € s DPH

Variabilný symbol

2328

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.