Ako vytvárať motivujúcu a výkonnú pracovnú klímu

Ako vytvárať motivujúcu a výkonnú pracovnú klímu

Vedeli ste, že pracovná klíma vplýva na výkonnosť zamestnancov? Viete akých je 7 atribútov pracovnej klímy? Chcete spoznať seba ale aj svojich ľudí?  A tiež odhaliť kľúčové faktory a manažérske techniky podporujúce motiváciu a výkonnosť zamestnancov?

Ciele

Po úspešnom absolvovaní programu budete pripravení:

1)   Diagnostikovať pracovnú klímu vo vašom tíme a identifikovať príležitostí na rozvoj;

2)   Proaktívne manažovať a ovplyvňovať atribúty, ktoré zvyšujú motiváciu a angažovanosť ľudí vo vašich  tímoch;

3)   Prakticky používať osvedčené manažérske techniky a nástroje, ktoré vás podporia pri vytváraní želanej pracovnej klímy. 

4)   Vytvárať motivujúce a produktívne pracovné prostredie.

 

Mnoho výskumov a štúdii odhalilo priamu súvislosť medzi pracovnou klímou a výkonnosťou organizácie. Tréning je postavený na zisteniach 30 ročného kontinuálneho výskumu Gallupového inštitútu, v ktorom hľadali odlišujúce znaky – čo najlepší manažéri robia inak a čo je skutočne podstatné pre motiváciu a výkonnosť ľudí.

 

Pred začatím tréningu účastníci vyplnia dotazník slúžiaci k identifikácii vlastného osobnostného typu a  leadership štýlu. Tréning je vedený interaktívnou formou.

Účastníci podujatia získajú osvedčenie.

Program pozostáva z 3 modulov realizovaných v priebehu 4 mesiacov:

Účastníci

Intenzívny rozvojový program  je určený tým, ktorí:

 • chcú vytvárať motivujúce a produktívne pracovné prostredie vo svojom tíme/útvare
 • chcú rozvíjať zručnosti lídra pre 21. storočie.

Obsah seminára

1. modul: 25. -26.2.2020

 • Diagnostika pracovnej klímy – aplikácia na pracovné prostredie účastníkov.
 • Čo najlepší manažéri robia inak? 7 kľúčových atribútov pre vytváranie motivujúcej a výkonnej pracovnej klímy.
 • Jasnosť a zrozumiteľnosťv úlohách a zadaniach – kde je zodpovednosť, kto prispieva, aký je želaný výsledok. RACI a SMART.
 • Budovanie dôveryv manažment cez odstraňovanie prekážok a bariér.
 • Motivácia zvnútra. Umožniť ľuďom dávať to najlepšie zo seba.Osobnostné profily a charakteristiky, silné stránky a príležitosti excelovať.
 • Môj osobný leadership – ako svojím manažérskym štýlom prispievam k motivácii a produktivite.
 • Tímové role podľa Belbina. Identifikácia silných stránok a unikátnych daností svojich ľudí a spájanie  s vhodnými  úlohami a  pracovnými  rolami.
 • 5 jazykov oceneniav pracovných vzťahoch.
 • Podávanie spätnej väzby aby bola prijatá a posúvala.
 • Tlak vytvára protitlak.
 • Fixné vs rastové nastavenie mysle.

 

2. modul: termín po dohode

 • Best practise workshop – reflexia skúseností z praxe s aplikáciou poznatkov z prvého tréningového modulu.
 • Záujem ako kľúčová kompetencia lídrov.
 • Aktívne počúvanie, počúvať a počuť.
 • Budovanie silného a spolupracujúceho tímu. 4 fázy vývoja tímu – forming, storming, norming, performing.
 • Manažér ako kouč a facilitátor.
 • Situačné vedenie – efektívne voliť manažérsky štýl podľa situácie a pripravenosti človeka – direktíva, podpora, delegovanie, koučing.
 • Zvyšovanie zodpovednosti cez participáciu a spoluvlastníctvo.
 • Facilitačné techniky pre prácu so skupinou, mozgové trusty a vedenie riešiteľských stretnutí.

 

3. modul: termín po dohode

 • Best practise workshop – reflexia skúseností z praxe s aplikáciou poznatkov z predchádzajúcich modulov.  
 • Tvorivé stratégie riešenia konfliktov.
 • Stratégie riešenia konfliktov a vzorce na to, aby konflikt dospel ku konštruktívnemu riešeniu.
 • Identifikovanie príležitostí pre rozvoj a tvorba osobnej vízie zmeny.
 • Spätná väzba, vyhodnotenie a záverečná certifikácia.

Pozn.: podmienkou pre odovzdanie osvedčenia je absolvovanie všetkých modulov rozvojového programu.

Lektori

Ing. Jana Bernaťáková

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751