Ako vytvárať motivujúcu a výkonnú klímu

 • Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  21. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Ako vytvárať motivujúcu a výkonnú klímu

Vedeli ste, že pracovná klíma vplýva na výkonnosť zamestnancov? Viete akých je 7 atribútov pracovnej klímy? Chcete spoznať seba ale aj svojich ľudí?  A tiež odhaliť kľúčové faktory a manažérske techniky podporujúce motiváciu a výkonnosť zamestnancov?

Ciele

Tréning sa zameriava na manažérske úlohy a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre vytváranie takého pracovného prostredia, ktoré podporuje angažovanosť ľudí a ich motiváciu podávať vysoký pracovný výkon. Mnoho výskumov a štúdii odhalilo priamu súvislosť medzi pracovnou klímou a výkonnosťou organizácie. Tréning vychádza zo zistení viac ako 30 ročného výskumu Gallup Institute a ich odporúčaní, ktorými sa dnes riadia úspešné firmy po celom svete. Tieto poznatky sú kombinované so skúsenosťami lektorky získanými vlastnou 15 ročnou manažérskou praxou.

 

Pred začatím tréningu účastníci vyplnia dotazník slúžiaci k identifikácii vlastného osobnostného typu a  leadership štýlu. Tréning je vedený interaktívnou formou.

Účastníci

Všetci, ktorí chcú vytvárať motivujúce pracovné prostredie a plne využívať potenciál ľudí.

Obsah seminára

Na tréningu sa naučíte:

 • Proaktívne manažovať a ovplyvňovať 7 kľúčových atribútov pre vytváranie motivujúcej a výkonnej pracovnej klímy.
 • Prakticky používať osvedčené manažérske techniky a nástroje, ktoré vás podporia pri vytváraní želanej pracovnej klímy. 
 • Identifikovať silné stránky a unikátne danosti svojich ľudí a spájať ich s vhodnými  úlohami a  pracovnými  rolami.
 • Identifikovať vlastný manažérsky štýl a ako svojím manažérskym štýlom zlepšujete alebo zhoršujete pracovnú klímu.
 • Zvýšiť jasnosť a zrozumiteľnosť zadávaných cieľov a úloh.
 • Efektívne techniky pre zadávanie cieľov a úloh – SMART štruktúra pre zadávanie cieľov, RACI štruktúra pre role a zodpovednosti.

Okrem praktických poznatkov a inšpirácií si z tréningu odnesiete praktickú príručku „Sprievodca ako vytvárať motivujúcu a výkonnú pracovnú klímu”a dotazník pre diagnostikovanie pracovnej klímy vo vašom tíme.

Lektori

Ing. Jana Bernaťáková s 15 ročnými manažérskymi skúsenosťami v dynamickom a progresívnom prostredí Tatra banky. 3 roky skúseností v manažérskom a zmenovom poradenstve v práci lektora, konzultanta, facilitátora a mentora. Patrí medzi nadšených šíriteľov princípov riadenia zmeny podľa J. Kottera a Gallup a prístupu ku vytváraniu prostredia, kde ľudia radi pracujú a dávajú to najlepšie zo seba.

Referencie: Tatra banka, Raiffeisenbank CZ, VÚB, ČSOB, Siemens Healthcare  Nadácia Pontis, Nexteria, Kuehne+Nagel, X-NET, Ružička Csekes, , Mediworx, GA Drilling

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

21. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

tréning: 9.00 -16.00 hod.

Literatúra

Profil účastníka - na zákalde informácií získaných dotazníkom sa každý účastnik dozvie, aký je osobnostný typ, a ktorý  leadership štýl mu sedí.

Okrem praktických poznatkov a inšpirácií si z tréningu každý účastník odnesie praktickú príručku „Sprievodca ako vytvárať motivujúcu a výkonnú pracovnú klímu”a "Dotazník pre diagnostikovanie pracovnej klímy" vo svojom tíme.

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1908

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.