Ako minimalizovať riziko výberu zamestnanca so sklonmi k fraudovému správaniu

Ako minimalizovať riziko výberu zamestnanca so sklonmi k fraudovému správaniu

Ciele

Poznať základy vývoja osobnosti, vznik a formy manipulatívneho a podvodného správania, naučiť sa využívať dotazníkové metódy, ktorými sa dá odhaliť riziko podvodného správania, vedieť efektívne využívať neverbálnu komunikáciu, rozpoznať manipuláciu a konštruktívne na ňu reagovať.

Účastníci

Pracovníci útvarov ľudských zdrojov bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zúčastňujú na výberoch zamestnancov a chcú sa oboznámiť s formami zjavnej aj skrytej manipulácie.

Obsah seminára

  • Psychológia osobnosti a vývoj rizikových prejavov správania
  • Identifikácia vlastného hodnotového systému a jeho význam pre pri výbere a motivácii pracovníkov
  • Podstata a význam neverbálnej komunikácie
  • Formy manipulácie
  • Manipulácia a agresívne správanie
  • Nácvik konkrétnych techník vedenia interview s cieľom odhaliť rizikové vlastnosti uchádzača
  • Postrehnúť neverbálne signály, ktoré naznačujú nežiadúce tendencie  k podvodnému a fraudovému správaniu, ktoré je rizikom najmä pre finančný sektor.

Seminár má interaktívny charakter, je prakticky orientovaný, jednotlivé lekcie dopĺňajú  modelové situácie s následnou  analýzou  konkrétnych situácií a riadená diskusia.

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová, medzinárodne certifikovaná trénerka, konzultantka a hodnotiteľka.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751