Ako inteligentne riadiť konflikt?

Ako inteligentne riadiť konflikt?

Ciele

Cieľom seminára je okrem definície pojmovnaučiť účastníkov, v čom spočíva podstata a význam konfliktov (osobných,   pracovných,  generačných, v rámci tímu....),  identifikovať signály konfliktu a vyhnúť sa správaniu, ktoré vedieku  deštruktívnemu  priebehu konfliktov a ukázať, aké sú možnosti a nástroje riešenia, riadenia a zvládania  konfliktov.

Tréningové metódy

 • teoretické uvedenie jednotlivých tém
 • praktické cvičenia
 • riešenie problémov
 • dotazníkové metódy
 • práca v skupine a diskusia
 • modelové situácie s videozáznamom a jeho  následnou analýzou

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne postavení pre úlohu, ako inteligentne riadiť konflikt a riešiť problémy v praxi, využívať efektívne metódy a techniky a profesionálne pristupovať k spolupracovníkom.

Obsah seminára

Ako vznikajú konflikty?

 • vznik, priebeh a vnútorná dynamika konfliktov
 • psychologické a fyziologické aspekty

Systematická analýza konfliktov

 • typy konfliktov a ich príčiny 
  • vnútorné konflikty
  • medziľudské konflikt
  • súvislosť medzi vnútornými a medziľudskými konfliktami (príklady, cvičenia)
 • vývoj osobnosti a postojov vo vzťahu k hodnotám a autoritám (dotazník, využitie v praxi)

Zložky konfliktu

 • vnímanie
 • fantázia a realita
 • pocity a vzorce správania
 • zablokované myslenie a chyby vnímania situácie  počas konfliktu      

Možnosti zvládania konfliktov

 • stratégie zvládnutia konfliktu
 • potlačenie konfliktu -  popretie, únik
 • neriešený konflikt a jeho možné následky
 • agresivita v konflikte (auto- a heteroagresivita)
 • pomocné techniky - so sprostredkovateľom (mediácia, moderácia, abreakcia, sublimácia)

Riešenie konfliktov

 • stratégia  výhra/výhra
 • fázy kooperatívneho riešenia konfliktov
 • ako predchádzať konfliktom (v živote, v práci, v tíme)?
 • firemná kultúra, otvorená komunikácia a riešenie konfliktov
 • aký je môj štýl riešenia konfliktov? (dotazník a jeho využitie v praxi)          

Typické konflikty v organizácii

 • spolupracovník - spolupracovník
 • vedúci - spolupracovník, tím - spolupracovník
 • tím - tím , oddelenie - oddelenie... (príklady, odporučené a vyskúšané efektívne riešenia)

Ako zlepšiť vlastný štýl zvládania konfliktov?

 • praktické rady, tipy
 • praktické cvičenia

Lektori

tréner, konzultant

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751