Practical Legal English

  • Cena kurzu
    120€
  • Najbližší termín
    14. 03. 2019
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Practical Legal English

Ciele

Kurz je určený pre právnikov a podnikových poradcov pôsobiacich na medzinárodnej úrovni, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné  zručnosti v anglickom jazyku.

Účastníci

Kurz je určený pre právnikov a podnikových poradcov pôsobiacich na medzinárodnej úrovni, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné  zručnosti v anglickom jazyku.

Obsah seminára

Všetky lekcie sú založené na právnom kontexte a rozširujú váš aktívny slovník špecifických právnych termínov. Kľúčové oblasti, na ktoré sa zameriavate počas celého kurzu, sú:

 

Prax v písaní činností - vrátane písania rád, vypracovanie konkrétnych klauzúl a zmlúv.
Hovoriť s klientmi - rozvíjať jasné a silné komunikačné schopnosti a ako zmeniť svoj "tón" a "zaregistrovať sa".
Riešenie problémov - pochopenie / analýza obchodných a zmluvných materiálov a príprava a doručenie ústnej prezentácie o konkrétnej obchodnej transakcii.
Možné okruhy tém sú napr.: The Practice of Law, Company Law, Contract Law (contract formation; contract remedies; assignment and third-party rights), Employment Law, Intellectual Property, Negotiable Instruments, Secured Transactions, Competition Law a i.

Lektori

Native speaker

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

14. 03. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143
 

Cena

100 € bez DPH
120 € s DPH

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.