Meeting Skills

 • Cena kurzu
  252€
 • Najbližší termín
  24. - 25. 04. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Meeting Skills

Ciele

 •  Understand the role and requirements of meetings in  business
 •  Be able to plan more effectively for meetings
 •  Be better able to participate in meetings
 •  Understand the functions of the chair and chair meetings yourself
 •  Use appropriate and accurate language for meetings

Účastníci

Staff and managers who need to improve their communication skills and confidence for both internal and external meetings.

Obsah seminára

This communicative workshop focuses on the responsibilities of all participants: preparation, planning and timing. It also includes the special skills needed by a chairperson to lead the meeting to a satisfactory outcome for all. Topics include:

 

•                Establishing the purpose of the meeting
•                Setting the agenda
•                Purpose of minutes
•                Rights and obligations of the minute-taker
•                Supporting the minute-taker
•                Managing the discussion
•                Making decisions
•                Managing conflict
•                Building consensus
•                Structuring your contributions
•                Using gestures effectively
•                Emphasizing points
•                Using different question types
•                Reading body language
•                Summing up
•                Closing a meeting

Lektori

Richard Veal ( British Council)

The trainer (native-speaker) is qualified and experienced professional, has experience teaching Financial English, English for presentations, meetings and negotiation skills, and extensive experience teaching Business English, and written and verbal communication skills.

Dĺžka trvania

2 days

Aktuálne termíny

24. - 25. 04. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 02/5787 3531
 

Harmonogram

prezentácia:               8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                9.00 h – 16.00 h

Cena

210 € bez DPH
252 € s DPH

Variabilný symbol

1843

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.