Banking and Financial English

  • Cena kurzu
    276€
  • Najbližší termín
    02. - 03. 10. 2019
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Banking and Financial English

Ciele

Cieľom tohto krátkeho intenzívneho seminára je pomôcť každému účastníkovi lepšie vykonávať svoju prácu vo finančnom sektore pomocou jasnej, jednoduchej, presnej, aktuálnej a autentickej angličtiny. Tréningový prístup je veľmi praktický, používa širokú škálu textov, videí atď. Ak to čas dovolí, môžu sa zahrnúť prípadové štúdie a hry, aby sa zabezpečila maximálna účasť každého účastníka.

Okrem zavedenia a budovania dôvery v používanie vysoko technickej finančnej terminológie sa školenie zameriava na celkovú presnosť a plynulosť.

Účastníci

Tento kurz je prispôsobený potrebám a záujmom dvoch cieľových skupín:

- finanční špecialisti

- špecialisti z iných oblastí, ktorí potrebujú zlepšiť ich finančnú angličtinu

Kurz je vhodný pre nasledujúce pozície:

- účtovníci

- bankári

- interní audítori

- finanční manažéri

- interná právna poradňa

Obsah seminára

Skutočný obsah a tempo školenia sa určuje podľa samotných účastníkov a jeho cieľom je zahrnúť:
• Čísla, trendy, pohyby trhu, štatistika
• Správa a riadenie spoločností
• Financie pre podnikanie, zdroje a použitie finančných prostriedkov
• Finančné výkazy, štruktúra a analýza
• Akcie a burza cenných papierov
• Dlhodobý dlhový trh - dlhopisy
• Štruktúry komerčného bankovníctva, služby, operácie, riziká
• Medzinárodné úverové zmluvy
• Insolventnosť
• Zabezpečovacie finančné riziko
• Fúzie a akvizície
• Rizikový kapitál
• Centrálne banky a národné hospodárstvo
• Banková únia

Lektori

Native Speaker

Dĺžka trvania

registrácia:                         8.45 h – 9.00 h

workshop:                         9.00 h – 15.00 h                                              

Aktuálne termíny

02. - 03. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143
 

Harmonogram

registrácia:                         8.45 h – 9.00 h

workshop:                          9.00 h – 15.00 h

Cena

230 € bez DPH
276 € s DPH

Variabilný symbol

1920

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.