Advanced Financial English, Modul I, Modul II

Advanced Financial English, Modul I, Modul II

špecializovaný kurz, úroveň lower advanced C1 až advanced C2v kontexte skúšky Cambridge International Certificate in Financial English

Modul I a Modul II tvoria obsahovo samostatné podujatia, t. j. je možné absolvovať len jeden vybratý modul. Pre optimálny študijný výsledok a prípravu na skúšky Cambridge International Certificate in Financial English je vhodné absolvovať oba moduly. 

Ciele

Primerane rozsahu kurzu

 • zlepšiť úroveň rečových zručností účastníkov v oblasti Financial English súlade s požiadavkami skúšky Cambridge International Certificate In Financial English
 • s dôrazom na odbornú slovnú zásobu a špecifické črty odborného štýlu vo finančnej oblasti,
 • zvýšiť ich sebadôveru a plynulosť vo vyjadrovaní vo formálnom prejave v rámci odborných tém.

Účastníci

Kurz je určený záujemcom ovládajúcich General English na úrovni lower advanced C1 až advanced C2, ktorí majú záujem získať resp. prehĺbiť si svoje znalosti Financial English . 

Obsah seminára

Vychádza z potrieb odborníkov pracujúcich v sektore financií a bankovníctva. Obsah kurzu sa prioritne zameriava na nižšie uvedené tematické okruhy, pričom vytvára priestor pre reagovanie na potreby účastníkov. 
Modul I

 • Financial reporting
 • Insurance and Regulatory Framework,
 • Financial Markets,
 • Company Formation & Company Law,
 • Company results,
 • Budgeting

Modul II

 • Risk assessment & Analysis,
 • Mergers and Acquisitions,
 • Debt and Corporate Distress,
 • Internal Audits & Control,
 • Ethics and Corporate Governance,
 • Strategic Financial Management

Lektori

native speaker 

Garant

Mgr. Jana Patáková
  +421 915 952 827