Administrative writing

  • Cena kurzu
    240€
  • Najbližší termín
    15. - 16. 05. 2019
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Administrative writing

Ciele

Enable participants to improve the level of their formal written expression in the context of their work responsibilities.

Účastníci

The seminar is intended for those interested in improving the level of written expression in the work environment. The required entry level is upper-intermediate B2 to lower advanced C1.

Obsah seminára

Principles of Good /Effective Administrative Writing, Internal Correspondence, External Correspondence (General Layout of  Business Letters, Administrative Letter, Letter of Refusal, Request Letter, Letter of Complaint, etc), Vocabulary, Most Common Abbreviations, Useful Phrases, Rules of Punctuation, Transitional Devices, Common Mistakes etc.,  According to the participants' needs.

Lektori

Native speaker

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

15. - 16. 05. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 02/5787 3531
 

Harmonogram

prezentácia:               8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                9.00 h – 16.00 h

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1844

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.