Zabezpečenie dokumentov MS Office a tímová spolupráca

 • Cena kurzu
  114€
 • Najbližší termín
  13. 10. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zabezpečenie dokumentov MS Office a tímová spolupráca

Ciele

Naučiť účastníkov rôzne spôsoby ochrany dokumentov, alebo ich častí. Nastavenie reštrikcií a obmedzení pri úprave dokumentov. Takisto predstaviť možnosti tímovej spolupráce viacerých ľudí pri výrobe a úprave dokumentov.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú chrániť svoju prácu v prostredí MS Office a potrebujú využívať tímovú spoluprácu pri vytváraní dokumentov v programoch MS Office.

Obsah seminára

Zabezpečenie dokumentu Word

 • ochrana heslom
 • sledovanie zmien
 • porovnávanie dokumentov
 • vnorené dokumenty
 • uzamknutie zmien v dokumente

Zabezpečenie dokumentu Excel

 • ukrytie stĺpca, riadku, listu
 • ochrana heslom
 • zamedzenie zápisu do buniek
 • zamedzenie formátovania buniek
 • overovanie vstupných hodnôt
 • ochrana štruktúry dokumentu

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

6 vyučovacích hodín

Aktuálne termíny

13. 10. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                       9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Kurz bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

95 € bez DPH
114 € s DPH

Variabilný symbol

2420


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.