Zabezpečenie dokumentov MS Office a tímová spolupráca

Zabezpečenie dokumentov MS Office a tímová spolupráca

Ciele

Naučiť účastníkov rôzne spôsoby ochrany dokumentov, alebo ich častí. Nastavenie reštrikcií a obmedzení pri úprave dokumentov. Takisto predstaviť možnosti tímovej spolupráce viacerých ľudí pri výrobe a úprave dokumentov.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú chrániť svoju prácu v prostredí MS Office a potrebujú využívať tímovú spoluprácu pri vytváraní dokumentov v programoch MS Office.

Obsah seminára

Zabezpečenie dokumentu Word

 • ochrana heslom
 • sledovanie zmien
 • porovnávanie dokumentov
 • vnorené dokumenty
 • uzamknutie zmien v dokumente

Zabezpečenie dokumentu Excel

 • ukrytie stĺpca, riadku, listu
 • ochrana heslom
 • zamedzenie zápisu do buniek
 • zamedzenie formátovania buniek
 • overovanie vstupných hodnôt
 • ochrana štruktúry dokumentu

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719