Tvorba aplikácií cez Power Apps

Tvorba aplikácií cez Power Apps

Ciele

Power Apps poskytuje prostredie na vývoj podnikových online aplikácií bez programátorského vzdelania. Naučíme sa vytvárať formuláre a ich obsah napĺňať dátami z rôznych dátových zdrojov. Výstupom školenia bude aplikácia určená pre mobilné zariadenie (tablet a mobil) určená na správu a evidenciu rôznych činností.

Účastníci

Kurz je určený programátorom, manažérom, obchodným zástupcom, vedúcim oddelení, ako aj všetkým používateľom, ktorí majú záujem sa oboznámiť s Power Apps.

Obsah seminára

 • Úvod do Power Apps
  • čo je Power Apps
  • Power Apps komponenty
  • súvisiace technológie
  • ukážkové aplikácie
 • Tvorba Power Apps aplikácií
  • tvorba aplikácií zo šablóny
  • tvorba aplikácií od “nuly”
  • pridanie IU prvkov
 • Power Apps IU prvky
  • čo je plátno
  • vytvorenie aplikácie plátna zo vzorovej šablóny
 • Import dát
 • Funkcie
  • typy premenných a práca s nimi
  • vytvorenie jednoduchých funkcií
 • Práca s médiami
 • Kolekcie
 • Vývoj jednoduchej aplikácie - CRM systému
 • Export aplikácie

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719