ONLINE Vytváranie dokumentov použitím viacerých programov MS Office

 • Cena kurzu
  123.6€
 • Najbližší termín
  09. 12. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE Vytváranie dokumentov použitím viacerých programov MS Office

praktické cvičenie

Ciele

Naučiť účastníkov používať vybrané pokročilé možnosti uvedených programov pri príprave rozsiahlejších materiálov a prezentácií, textových aj numerických, s využitím informačných zdrojov na internete.

Účastníci

Všetci používatelia, ktorí vo svojej práci vytvárajú dokumenty s využitím aplikácií viacerých programov MS Office. Predpokladom účasti je praktické zvládnutie základných prác v programoch MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a pri práci s internetom.

Obsah seminára

 • Internet
  • používanie vyhľadávacích serverov
  • katalógové vyhľadávanie, fulltextové vyhľadávanie, vyhľadávanie na stránke
  • spracovanie, tlač a uloženie nájdených informácií
  • možnosti pri ukladaní a tlači
 • MS Word
  • vkladanie textu z uložených internetových stránok
  • formátovanie
  • použitie štýlov
  • vytvorenie obsahu
  • práca s hlavičkou pätkou
  • tlač dokumentu
 • MS Excel
  • vkladanie údajov
  • formátovanie a orámovanie tabuľky
  • tvorba jednoduchého grafu
  • tlač tabuľky a grafu
 • MS PowerPoint
  • vkladanie snímku, rozloženie snímku
  • farebná schéma
  • šablóna návrhu
  • možnosti pri príprave prezentácie
 • Pokročilejšie operácie určené na prácu so zošitmi
  • platný názov
  • pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov
  • príkaz pre prácu s názvami
  • názvy absolútne
  • názvy relatívne
  • názvy vzorcov a konštánt
  • zápis názvu do vzorca

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

09. 12. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:      9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

103 € bez DPH
123.6 € s DPH

Variabilný symbol

2145


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.