ONLINE Tvorba formulárov v Microsoft Office a Google

 • Cena kurzu
  110.4€
 • Najbližší termín
  15. 04. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE Tvorba formulárov v Microsoft Office a Google

Ciele

Kurz je zameraný na tvorbu používateľsky prívetivých formulárov v prostredí Microsoft Word, Excel a Google. Vytvorené formuláre môžu byť použité v administratíve, na úradoch, v biznis alebo univerzitnom prostredí pri tvorbe dotazníkov alebo testov.

Účastníci

Kurz je určený používateľom, ktorí chcú vytvárať moderné, interaktívne formuláre v prostredí Microsoft Office a Google.

Obsah seminára

 • Microsoft Word
  • Použitie interaktívnych ovládacích prvkov ako sú textové polia, obrázky, zaškrtávacie tlačidlá, rozbaľovacie zoznamy, dátumy
  • Zabezpečenie formulára
 • Microsoft Excel
  • Ovládacie prvky formulára ako sú tlačidlá, rozbaľovacie polia, začiarkávacie políčka, číselníky, zoznamy, označenia, posúvače
  • Ovládacie prvky ActiveX
  • Priradenie jednoduchého makra
 • Google Formuláre
  • Tvorba formulárov, dotazníkov a prieskumov
   • doplnenie textových polí, dátumov, viacnásobných výberov, rozbaľovacích zoznamov, lineárnych stupníc a pod.
   • vkladanie obrázkov a videí z YouTube
  • Vetvenie stránok spolu s logikou preskakovania otázok
  • Personalizácia formulárov prostredníctvom motívov
  • Zdieľanie formulárov
  • Vyhodnotenie odpovedí prostredníctvom Google tabuliek

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň (6 hodín)

Aktuálne termíny

15. 04. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:               9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

92 € bez DPH
110.4 € s DPH

Variabilný symbol

2183


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.