ONLINE Tvorba formulárov v Microsoft Office a Google

ONLINE Tvorba formulárov v Microsoft Office a Google

Ciele

Kurz je zameraný na tvorbu používateľsky prívetivých formulárov v prostredí Microsoft Word, Excel a Google. Vytvorené formuláre môžu byť použité v administratíve, na úradoch, v biznis alebo univerzitnom prostredí pri tvorbe dotazníkov alebo testov.

Účastníci

Kurz je určený používateľom, ktorí chcú vytvárať moderné, interaktívne formuláre v prostredí Microsoft Office a Google.

Obsah seminára

 • Microsoft Word
  • Použitie interaktívnych ovládacích prvkov ako sú textové polia, obrázky, zaškrtávacie tlačidlá, rozbaľovacie zoznamy, dátumy
  • Zabezpečenie formulára
 • Microsoft Excel
  • Ovládacie prvky formulára ako sú tlačidlá, rozbaľovacie polia, začiarkávacie políčka, číselníky, zoznamy, označenia, posúvače
  • Ovládacie prvky ActiveX
  • Priradenie jednoduchého makra
 • Google Formuláre
  • Tvorba formulárov, dotazníkov a prieskumov
   • doplnenie textových polí, dátumov, viacnásobných výberov, rozbaľovacích zoznamov, lineárnych stupníc a pod.
   • vkladanie obrázkov a videí z YouTube
  • Vetvenie stránok spolu s logikou preskakovania otázok
  • Personalizácia formulárov prostredníctvom motívov
  • Zdieľanie formulárov
  • Vyhodnotenie odpovedí prostredníctvom Google tabuliek

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719