ONLINE PREZI - Tvorba moderných prezentácií

ONLINE PREZI - Tvorba moderných prezentácií

Ciele

Naučiť účastníkov vytvárať profesionálne a príťažlivé prezentácie v prezentačnom programe Prezi. Na rozdiel od Microsoft PowerPoint sú prezentácie v Prezi nelineárne a dynamické, ktoré je možné tvoriť bez potreby inštalácie programu (on-line), príp. stiahnuť do PC a upravovať/vytvárať aj tam. Prezi je ako online nástroj bezplatný.

Účastníci

Kurz je určený pre každého, kto potrebuje vytvoriť pútavú a modernú prezentáciu.

Obsah seminára

 • Ukážka hotových Prezi prezentácií
 • Vytvorenie účtu na prezi.com
 • Oboznámenie sa s prostredím Prezi
 • Vkladanie rôznych typov snímok ako sú:
  • Circle, Bracket, Rectangle, Invisible
 • Manipulácia so snímkami:
  • kopírovanie, presúvanie, zmena veľkosti
 • Usporiadanie snímok v prezentácii:
  • úprava cesty
 • Vkladanie obsahu:
  • text, obrázok, tvary, šípky, čiary, youtube videá, videá z PC, hudba, nahovorený komentár
 • Práca s obsahom:
  • zväčšenie, zmenšenie, posun, kopírovanie, orezanie obrázkov
 • Zmena vizuálnej stránky prezentácie:
  • pozadie, 3D pozadie, farba jednotlivých častí snímky (titulky, čiary, tvary)
 • Import PowerPoint prezentácií
 • Import PDF dokumentov
 • Práca s hotovou prezentáciou:
  • možnosti spustenia v internetovom prehliadači a na osobnom PC
  • tímová spolupráca a zdieľanie

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719