ONLINE MS Word - Tabuľky

ONLINE MS Word - Tabuľky

Ciele

Účastníci sa naučia vytvárať a alternatívne používať tabuľky pri práci v MS Word.

Účastníci

Všetci zamestnanci prakticky ovládajúci prostredie operačného systému Windows na úrovni používateľa.

Obsah seminára

  • vytváranie a úprava tabuľky
  • vlastnosti tabuľky
  • automatický formát tabuľky
  • veľké tabuľky        
  • triedenie údajov v tabuľke
  • práca s textom v tabuľke
  • zmena textu na tabuľku a naopak
  • tabuľka ako textový procesor
  • iné použitie tabuliek

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719