ONLINE MS Excel - Vytváranie makier

ONLINE MS Excel - Vytváranie makier

Ciele

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvárať makrá s použitím záznamníka makra a používať tieto makrá na zvýšenie produktivity.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí si potrebujú prehĺbiť a rozšíriť svoje znalosti práce v tabuľkovom procesore MS Excel, zamerané na prácu s makrami. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS Excel.

Obsah seminára

  • Práca s makrom
  • Záznam makra
  • Spôsoby spustenia makra
  • Odstránenie makra
  • Zabezpečenie makra
  • Úvod do VBA (Visual Basic for Application)
  • Úprava makra
  • Krokovanie makra

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719