ONLINE MS Excel - Jednoduché vytváranie základných tabuliek

 • Cena kurzu
  110.4€
 • Najbližší termín
  19. 03. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE MS Excel - Jednoduché vytváranie základných tabuliek

Ciele

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvoriť jednoduché a graficky pútavé tabuľky s výpočtami prostredníctvom základných techník.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí potrebujú vo svojej práci vytvárať základné tabuľky a pracovať s nimi.

Obsah seminára

 • údaje v MS Excel a ich rozdelenie
 • vkladanie údajov do pracovného hárku
 • formátovanie údajov
 • formátovanie tabuľky
 • nastavenie šírky stĺpcov a výšky riadkov
 • kopírovanie údajov
 • vkladanie súčtu údajov
 • jednoduchá tlač tabuľky

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň (6 vyučovacích hodín)

Aktuálne termíny

19. 03. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:             9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným 

Cena

92 € bez DPH
110.4 € s DPH

Variabilný symbol

2168


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.