MS Word - Vybrané nástroje na urýchlenie práce vo Worde

 • Cena kurzu
  114€
 • Najbližší termín
  12. 12. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Word - Vybrané nástroje na urýchlenie práce vo Worde

Ciele

Účastníci sa naučia používať pracovné prostredie MS Word, definovať vlastné nastavenia a využívať automatické funkcie v súčinnosti s vykonávanou prácou, ktoré zvýšia produktivitu.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom prakticky ovládajúcim prostredie operačného systému Windows na úrovni používateľa a prostredie MS Word na úrovni základného kurzu.

Obsah seminára

 • Ribbon – pás kariet
  • Prispôsobenie Ribbon
 • Panel rýchleho spustenia a jeho prispôsobenie
 • Tvorba šablóny
  • Vytvorenie dokumentu na základe existujúcej šablóny
 • Automatické dokončovanie textu
 • Tipy na rýchly výber textu v dokumente pomocou myši a klávesnice
 • Vloženie špeciálnych znakov, ikon a tvarov
 • Sekcie (Oddiely)
  • Zobrazenie čísla sekcie
  • Zobrazenie sekcií v dokumente
 • Štýly
 • Vkladanie hlavičky a pätky, očíslovanie dokumentu
 • Tvorba obsahu dokumentu
 • Hľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu. Rozšírené vyhľadávanie
 • Presun v rámci dokumentu (na konkrétnu stranu, sekciu, obrázok, tabuľku a pod.)
 • Práca s obrázkami (základné formátovanie, orez, efekty)
 • Tabuľky (tvorba a ich úprava)
 • Tlač, ukážka, export/import dokumentov do/z PDF a iných známych formátov
 • Klávesové skratky
 • Ako efektívne používať pomocníka v Microsoft Word

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

6 vyučovacích hodín

Aktuálne termíny

12. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                          9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia: 

Seminár bude prebiehať on-line cez Microsoft Teams, ktorý umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť MS Teams cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom. Podmienkou je mať v PC nainštalovaný Microsoft Office.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

95 € bez DPH
114 € s DPH

Variabilný symbol

2468


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.