MS Word - Vybrané nástroje na urýchlenie práce vo Worde

MS Word - Vybrané nástroje na urýchlenie práce vo Worde

Ciele

Účastníci sa naučia používať pracovné prostredie MS Word, definovať vlastné nastavenia a využívať automatické funkcie v súčinnosti s vykonávanou prácou, ktoré zvýšia produktivitu.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom prakticky ovládajúcim prostredie operačného systému Windows na úrovni používateľa a prostredie MS Word na úrovni základného kurzu.

Obsah seminára

 • Ribbon – pás kariet
  • Prispôsobenie Ribbon
  • Panel rýchleho spustenia a jeho prispôsobenie
  • Tvorba šablóny
   • Vytvorenie dokumentu na základe existujúcej šablóny
   • Automatické dokončovanie textu
   • Tipy na rýchly výber textu v dokumente pomocou myši a klávesnice
   • Vloženie špeciálnych znakov, ikon a tvarov
   • Sekcie (Oddiely)
    • Zobrazenie čísla sekcie
    • Zobrazenie sekcií v dokumente
    • Štýly
    • Vkladanie hlavičky a pätky, očíslovanie dokumentu
    • Tvorba obsahu dokumentu
    • Hľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu. Rozšírené vyhľadávanie
    • Presun v rámci dokumentu (na konkrétnu stranu, sekciu, obrázok, tabuľku a pod.)
    • Práca s obrázkami (základné formátovanie, orez, efekty)
    • Tabuľky (tvorba a ich úprava)
    • Tlač, ukážka, export/import dokumentov do/z PDF a iných známych formátov
    • Klávesové skratky
    • Ako efektívne používať pomocníka v Microsoft Word

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719