MS Word 365 – Novinky v najaktuálnejšej verzii

 • Cena kurzu
  120€
 • Najbližší termín
  17. 04. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Word 365 – Novinky v najaktuálnejšej verzii

Ciele

Cieľom kurzu je účastníkom kurzu poukázať na novinky zavedené vo verzii Microsoft Word 365, ktoré zefektívňujú prácu s kancelárskym balíkom Microsoft Office 365. Kurz je zameraný na rozdiely v programe oproti predchádzajúcim verziám.

Účastníci

Prechodové školenie Microsoft Word 365 je určené pre všetky cieľové skupiny, ktoré chcú využívať novú verziu Microsoft Word 365 pri svojej práci efektívne.

Obsah seminára

 • Čo je nové v Microsoft Word 365
  • Nový formát
  • Integrácia s blogovacími službami
  • Zdieľanie dokumentu
 • Zdieľanie dokumentu odkazom
 • Zaslanie dokumentu ako prílohy
  • Aktivita a história verzií dokumentov
  • Skupina Doplnky
 • Inštalácia doplnkov cez Microsoft Office Store
  • Práca s Wikipédiou
  • Práca s 3D modelmi
  • Práca so snímkami obrazovky a videom online
  • Vkladanie a úprava rovníc
  • Použitie Inteligentného vyhľadávania definícií, obrázkov a iných zdrojov
  • Použitie vyhľadávača na získanie zdrojov pri tvorbe odborných textov
  • Režim dotyku / myši v prípade použitia dotykového zariadenia (tablet, mobil, dotykový displej)
  • Karta Kresliť pre tvorbu voľného obsahu v dokumente
  • Pomocník v Microsoft Word
 • Povedzte mi, čo chcete urobiť

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň (6 vyučovacích hodín)

Aktuálne termíny

17. 04. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                             9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia: 

Seminár bude prebiehať on-line cez Microsoft Teams, ktorý umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť MS Teams cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom. Podmienkou je mať v PC nainštalovaný Microsoft Office.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

100 € bez DPH
120 € s DPH

Variabilný symbol

2525


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.