MS PowerPoint - Základný kurz

 • Cena kurzu
  124.8€
 • Najbližší termín
  27. 05. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS PowerPoint - Základný kurz

Ciele

Naučiť účastníkov pracovať so základnými aplikáciami programu MS PowerPoint určeného na tvorbu vizuálnych prezentácií z pohľadu používateľa.

Účastníci

Všetci záujemcovia, ktorí potrebujú vedieť vytvárať pútavé prezentácie a graficky ich upravovať. Predpokladom účasti je zvládnutie základných prác v programoch MS Windows, MS Word a MS Excel.

Obsah seminára

 • spôsoby spustenia a ukončenia programu    
 • opis prostredia           
 • základné práce so súbormi    
 • základné spôsoby zobrazenia prezentácie
 • zmena rozloženia snímky     
 • nastavenie parametrov pozadia        
 • návrh snímky
 • nastavenie grafického motívu          
 • nastavenie formátu písma a textu     
 • vloženie ďalšej snímky         
 • základné animácie     
 • nastavenie parametrov hlavičky a pätky
 • nastavenie parametrov prechodu snímky a časovania

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

27. 05. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:              9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

104 € bez DPH
124.8 € s DPH

Variabilný symbol

2202


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.