MS PowerPoint - Základný kurz

MS PowerPoint - Základný kurz

Ciele

Naučiť účastníkov pracovať so základnými aplikáciami programu MS PowerPoint určeného na tvorbu vizuálnych prezentácií z pohľadu používateľa.

Účastníci

Všetci záujemcovia, ktorí potrebujú vedieť vytvárať pútavé prezentácie a graficky ich upravovať. Predpokladom účasti je zvládnutie základných prác v programoch MS Windows, MS Word a MS Excel.

Obsah seminára

 • spôsoby spustenia a ukončenia programu    
 • opis prostredia           
 • základné práce so súbormi    
 • základné spôsoby zobrazenia prezentácie
 • zmena rozloženia snímky     
 • nastavenie parametrov pozadia        
 • návrh snímky
 • nastavenie grafického motívu          
 • nastavenie formátu písma a textu     
 • vloženie ďalšej snímky         
 • základné animácie     
 • nastavenie parametrov hlavičky a pätky
 • nastavenie parametrov prechodu snímky a časovania

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719