MS PowerPoint - Nadstavbový kurz

MS PowerPoint - Nadstavbový kurz

Ciele

Naučiť účastníkov pracovať s pokročilými aplikáciami programu MS PowerPoint, pomocou ktorých môžu vytvoriť kvalitnú vizuálnu prezentáciu.

Účastníci

Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú vedieť vytvárať prezentácie a graficky ich upravovať. Predpokladom sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS PowerPoint.

Obsah seminára

 • vkladanie objektov
 • práca s Organizačným diagramom
 • vlastné animácie
 • nastavenie parametrov prezentácie  
 • vypracovanie poznámok lektora
 • nastavenie tlačidiel akcií      
 • export prezentácie „Na cesty“
 • nastavenie parametrov strany
 • nastavenie parametrov tlače
 • predloha snímku
 • práca s kontextovou ponukou pri prezeraní prezentácie
 • nastavenie parametra Skrytý snímok
 • vloženie snímku z inej prezentácie do vlastnej prezentácie
 • funkcia Vyskúšanie časovania         

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719