MS Outlook - Základy

MS Outlook - Základy

Ciele

Absolvent kurzu sa oboznámi ako efektívne používať Outlook pri práci s elektronickou poštou a zoznámi sa s možnosťami ako sú kalendár, úlohy alebo poznámky.

Účastníci

Microsoft Outlook je dôležitý hlavne vo firemných prostrediach pre manažérov, asistentov alebo radových pracovníkov, ktorí chcú využívať e-mailovú korešpondenciu a plánovanie udalostí či úloh prostredníctvom tejto profesionálnej aplikácie.

Obsah seminára

 • elektronická pošta
  • správa pošty
  • usporiadanie pošty
  • vyhľadávanie v pošte
  • logická kategorizácia správ
  • automatický podpis
  • automatický e-mail v prípade neprítomnosti
  • práca s nevyžiadanou poštou
 • kontakty
  •  tvorba jednoduchého kontaktu
  •  tvorba distribučných zoznamov (skupinových kontaktov)
 • kalendár
  • tvorba plánovanej činnosti a jej vlastností (začiatok, koniec, pripomenutie, označenie)
  • organizácia a pridelenie plánovanej činnosti
  • zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí (akceptácia, odmietnutie)
 • úlohy
  • tvorba úlohy
  • organizácia a pridelenie úloh
 • poznámky
  • tvorba krátkej poznámky
  • rozdelenie poznámok do kategórií (práca, osobné, povinné, atď.)

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719