MS Outlook - Základy

 • Cena kurzu
  120€
 • Najbližší termín
  21. 04. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Outlook - Základy

Ciele

Absolvent kurzu sa oboznámi ako efektívne používať Outlook pri práci s elektronickou poštou a zoznámi sa s možnosťami ako sú kalendár, úlohy alebo poznámky.

Účastníci

Microsoft Outlook je dôležitý hlavne vo firemných prostrediach pre manažérov, asistentov alebo radových pracovníkov, ktorí chcú využívať e-mailovú korešpondenciu a plánovanie udalostí či úloh prostredníctvom tejto profesionálnej aplikácie.

Obsah seminára

 • elektronická pošta
  • správa pošty
  • usporiadanie pošty
  • vyhľadávanie v pošte
  • logická kategorizácia správ
  • automatický podpis
  • automatický e-mail v prípade neprítomnosti
  • práca s nevyžiadanou poštou
 • kontakty
  •  tvorba jednoduchého kontaktu
  •  tvorba distribučných zoznamov (skupinových kontaktov)
 • kalendár
  • tvorba plánovanej činnosti a jej vlastností (začiatok, koniec, pripomenutie, označenie)
  • organizácia a pridelenie plánovanej činnosti
  • zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí (akceptácia, odmietnutie)
 • úlohy
  • tvorba úlohy
  • organizácia a pridelenie úloh
 • poznámky
  • tvorba krátkej poznámky
  • rozdelenie poznámok do kategórií (práca, osobné, povinné, atď.)

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň (6 hodín)

Aktuálne termíny

21. 04. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                         9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez Microsoft Teams, ktorý umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť MS Teams cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom. Podmienkou je mať v PC nainštalovaný Microsoft Office.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

100 € bez DPH
120 € s DPH

Variabilný symbol

2529


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.